Lund University, Faculty of Science, Centre for Mathematical Sciences

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Arbetsuppgifter
Forskningen kommer att vara inriktad mot lösningsmetoder för illa ställda inversa problem, med en betoning på sådana problem som uppkommer inom tomografi och dylika mätmetoder som tillämpas vid MAX IV. Som exempel kan nämnas "phase-retrieval"-problemet, algoritmer för ptychografi eller rutiner för invertering av exponentiell Radon transform. Arbetsuppgiften består huvudsakligen i matematisk analys av metoder (samt utveckling av nya metoder), men även i effektiv implementering och evaluering av dessa metoder. Anställningen omfattar fyra års forskarstudier (forskning och doktorandkurser) med upp till 20 % undervisning i matematik.

Kravprofil
Den sökande ska ha goda kunskaper inom matematisk analys, god analytisk problemlösningsförmåga och ha god förmåga att arbeta självständigt. Meriterande är även kunskaper inom optimering och programmering. Kunskaper inom fysik, speciellt optik, är meriterande men inte nödvändiga.

Övriga meriterande egenskaper är självgående, initiativtagande, god samarbetsförmåga samt uthållighet.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematik har den som med godkänt resultat genomgått kurser om 120 högskolepoäng i matematik varav minst 50 högskolepoäng på avancerad nivå. Ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng ska ingå. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Bedömningsgrund
I första hand beaktas kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och ämnet. I övrigt bedöms förmåga till självständigt arbete samt de övriga kompetensområden som omnämns under kravprofil.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Övrigt
Till ansökan ska bifogas aktuellt CV, kopia av ditt universitetsbetyg samt 2-3 rekommendationsbrev. Ytterligare dokumentation, såsom en kort presentation av dig själv och dina vetenskapliga mål/planer (max ½ sida), kan också bifogas.

 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/4132
Kontakt
  • Marcus Carlsson, +46462228536
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2016-12-05
Sista ansökningsdag 2017-02-28

返回职位空缺页面