Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är en internationellt framstående handelshögskola som har s k trippel kvalitetsackreditering. Vi arbetar i en internationell miljö och har eftertraktade utbildningar på både grund- och mastersnivå. Ekonomihögskolan har ett nära samarbete med företag och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt med att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare.

Postdoktor i ekonomisk historia/historisk demografi med särskild inriktning på longitudinella analyser av mikrodata (en eller flera)

Centrum för ekonomisk demografi vid Ekonomisk-historiska institutionen utlyser en eller flera tjänster som postdoktor. Anställningen är på två år med start 1 januari 2018 eller efter överenskommelse.

Ämnesområde

Ekonomisk historia/historisk demografi

Behörighet och arbetsuppgifter

Postdoktorn ska bedriva forskning inom forskningsprogrammet Landskrona Population Study, särskilt inom området demografisk analys av longitudinella individdata under perioden 1900-2010. Forskningsprogrammet baseras på socioekonomiska och demografiska mikrodata med information om olika demografiska utfall, yrke och inkomst för ca 350 000 unika individer i Landskrona och omgivande landsbygd.  Sökanden måste självständigt kunna utföra och framgångsrikt slutföra forskning. I arbetsuppgifterna ingår att genomföra empiriska analyser av olika demografiska processer (hälsa och dödlighet, kön och familj, socioekonomisk stratifiering och rörlighet) och att sammanställa resultat i form av forskningsrapporter och vetenskapliga publikationer. Innehavaren av tjänsten förväntas också delta i centrets olika aktiviteter såsom seminarier och workshops. I arbetsuppgifterna kan även ingå en begränsad mängd undervisning och/eller handledning av kandidat- och magisteruppsatser. En beskrivning av programmet finns i den engelska utlysningen och ytterligare information kan fås av projektledaren, professor Martin Dribe (martin.dribe@ekh.lu.se).

http://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifter/centralaavtal/avtal.pdf

http://www.arbetsgivarverket.se/globalassets/avtal-skrifter/centralaavtal/forhandlingsprotokoll-2008-09-04.pdf

Bedömningskriterier

Vetenskaplig skicklighet är det viktigaste kravet för anställningen.

Sökanden ska vara kompetent och erfaren nog att kunna bedriva självständig forskning i historisk demografi med hjälp av ekonometriska och demografiska metoder. Dokumenterad erfarenhet av arbete med historiska befolkningsdatabaser och statistiska analyser är ett krav.

Den är kvalificerad för anställningen som innehar en doktorsexamen i ett för tjänsten relevant ämne (t.ex. ekonomisk historia, historia, demografi, nationalekonomi, sociologi, geografi), som inte är äldre än tre år (om inte sökanden har varit föräldraledig eller ledighet på grund av sjukdom). Ansökningar kommer även att accepteras från personer som ännu inte har avslutat sin doktorsexamen, men detta villkor måste vara fullföljt vid tiden för anställning.

För anställning ska den sökande ha uppvisat en hög grad av vetenskaplig kompetens som visar sig i kvaliteten på doktorsavhandlingen och andra publikationer. Dokumenterade kunskaper och erfarenhet av kvantitativ bearbetning av mikrodata är ett krav. Inom programmet används främst STATA och goda kunskaper och erfarenhet av detta program är en merit. Sökanden även ska ha förmåga att skapa egna forskningsnätverk och skriva akademiska uppsatser samt ha god kommunikationsförmåga, vara punktlig, visa prov på god samarbetsförmåga och vara villig att interagera med studenter samt att aktivt delta i gemensamma aktiviteter vid Centrum för ekonomisk demografi.

Ansökan ska innehålla en forskningsplan där den sökande presenterar sina egna idéer om vilken forskning som ska bedrivas.

Utöver ovanstående kommer följande kriterier att tillämpas vid bedömningen av de sökande:

  • internationell erfarenhet
  • övriga resultat och utmärkelser som intygar den sökandes skicklighet som forskare
  • förmåga att engagera och informera samhället om sin forskning

I bedömningen kommer personliga egenskaper såsom förmågan att arbeta självständigt, viljan att samarbeta och kommunikativ förmåga beaktas.

Ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla:

1. Följebrev
2. Meritförteckning
3. Forskningsplan
4. Publikationslista
5. Referenser, intyg, etc.

Lunds universitet har ambitionen att främja jämställdheten och vi uppmuntrar både män och kvinnor att söka postdoktortjänsten/tjänsterna.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3203
Kontakt
  • Martin Dribe, martin.dribe@ekh.lu.se, +46462224677
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2017-10-11
Sista ansökningsdag 2017-11-15

Tillbaka till lediga jobb