Lunds tekniska högskola, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning
Prestandan hos högpresterande elektronik för exempelvis effektiv kommunikation och radartillämpningar baseras på hur bra transistorerna är som används för att bygga elektroniken. Fälteffekttransistorer baserade på III-V nanotrådsteknologi har de senaste åren visat utmärkt prestanda för högfrekvenstransistorer opererande vid låg spänningar. Nanoelektronikgruppen vid Lunds universitet har över 10års erfarenhet av avancerade III-V transistorer och är världsledande på nanotrådsteknologi.

Arbetsuppgifter
Denna doktorandtjänst ämnar utveckla och studera högpresterande transistorer optimerade för högfrekvensegenskaper. Arbetet baseras på en unik teknologi utvecklad i Lund för att tillverka laterala III-V nanotrådar. Särskild tonvikt kommer att läggas på komponentskalning för att tillverka och karakterisera transistorer där kvantmekaniska effekter blir av stor vikt. Integration av transistorer för att bygga mindre integrerade RF-kretsar är även aktuellt.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Elektroteknik uppfyller den som har:

 • minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen inom datateknik, informations-och kommunikationsteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Civilingenjör i teknisk fysik, elektroteknik, teknisk nanovetenskap eller motsvarande.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Universitetsexamen och betyg, både från MSc och BSc (om tillämpbart).
 • Kunskaper och kurser inom komponentfysik, kvantmekanik och grundläggande kretskonstruktion är starkt meriterande.
 • Kunskap och erfarenhet inom experimentell forskning, exempelvis renrumserfarenhet eller elektrisk mätteknik är meriterande.
 • Kvalitet och inriktning på examensarbete kommer också att utvärderas.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Tillträde Snarast enligt ök
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1317
Kontakt
 • Erik Lind, universitetslektor, +46 46 222 48 88
Publicerat 2018-05-04
Sista ansökningsdag 2018-05-28

返回职位空缺页面