Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund  och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Om anställningen
Vi söker en biträdande forskare i gerontologi med inriktning åldrande och teknik. Anställningen är tidsbegränsad under 12 månader med tillträde preliminärt 2018-07-01 eller enligt överenskommelse. Anställningens omfattning är 75 % av heltid (eventuellt kan omfattning 100 % bli aktuell).

Anställningen kommer att vara placerad i forskargruppen "Aktivt och hälsosamt åldrande" vid Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten. 

Beskrivning
Projektet GenerationTech adresserar åldrande och teknik ur ett generationsperspektiv, i relation till hälsa och delaktighet. Projektet kommer att generera ny kunskap om den åldrande befolkningens attityder och erfarenheter, behov och önskemål som kan användas för att stimulera äldre till teknikanvändning i sin vardag och stärka deras hälsa och delaktighet i samhället. Projektet genomförs i en tvärvetenskaplig och gränsöverskridande forskningsmiljö med uttalad brukarmedverkan. Forskarna som leder projektet representerar olika inriktningar inom hälsovetenskap. Från och med höstterminen 2018 kommer det dessutom att finnas en doktorand i projektteamet. Även medarbetare från andra ämnen och fakultetsområden kan komma att engageras.

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar forskningsuppgifter relaterade till samtliga faser i forskningsprocessen, med tillämpning av såväl kvalitativa som kvantitativa metoder och s k blandad design. Forskaren som anställs kommer att arbeta såväl självständigt som i nära samverkan med övriga i projektet engagerade forskare. Arbetsuppgifterna omfattar projektadministration, datainsamling, datainläggning/transkribering, kvalitetskontroll av data, analyser och rapportering av vetenskapliga resultat. Delar av datainsamlingen kommer att genomföras i andra europeiska länder, vilket medför resor och kortare vistelser utomlands och samarbete med forskarkollegor internationellt.

Vidare ingår arbetsuppgifter som avser kommunikation och översättning av resultat till olika målgrupper utanför akademin. Forskaren förutsätts medverka aktivt i seminarie- och mötesverksamhet, arbete med ansökningar och rapporter till finansiärer, medverkan vid konferenser och andra arrangemang samt andra inom forskningsmiljön förekommande arbetsuppgifter och aktiviteter. Väl avgränsade arbetsuppgifter inom Medicinska fakultetens utbildningsprogram på grundnivå kan förekomma, liksom andra arbetsuppgifter inom forskargruppen, Institutionen för hälsovetenskaper, Medicinska fakulteten samt Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE).
 
Krav
Doktorsexamen i hälsovetenskap eller närliggande ämne, med inriktning av relevans för forskning om äldre, åldrande, hälsa och stödjande miljöer. Dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning om äldre, åldrande och hälsa samt dokumenterad erfarenhet av att arbeta med såväl kvantitativa som kvalitativa forskningsmetoder. Arbetet kräver mycket goda kunskaper i talad och skriven svenska och engelska.

Meriterande 
Erfarenhet av forskning inom tillämpningsområdet åldrande och stödjande miljöer, särskilt åldrande och teknik, liksom av arbete i/samarbete med för projektet relevant forskningsmiljö. 

Villkor

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 75
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1323
Kontakt
  • Susanne Iwarsson / susanne.iwarsson@med.lu.se, +46462221940
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-04-26
Sista ansökningsdag 2018-06-04

返回职位空缺页面