Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områden har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vårt internationella renommé.

Vi utlyser två doktorandanställningar i astronomi och astrofysik vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik.

(1) Validering och användande av Gaia-data. Forskarsamhället erhöll i april 2018 den andra utgivningen av Gaia-data, som innehöll positioner, parallaxer och verkliga rörelser för mer än 1,3 miljarder stjärnor i vår galax. Trots att noggrannheten i dessa resultat aldrig förekommit tidigare, så kommer de ändå inte att uppnå den slutgiltiga precision som utlovades för Gaia i början av 2020-talet. För att uppnå denna slutgiltiga noggrannhet behövs det fortfarande mycket arbete med kalibrering av Gaia-instrumentet och att karakterisera de systematiska fel som oundvikligen uppstår i sådana kataloger. Finansierad av Rymdstyrelsen (PI: David Hobbs)

(2) Bildande av månsystem. Solsystemets fyra jätteplaneter - Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus - är alla värdar för omfattande system av månar. Cassini-uppdraget att utforska Saturnus och dess månar avslutades 2018, men i 2022 kommer ESA att skjuta upp rymdsonden JUICE och NASA kommer att skjuta upp Europa Clipper för att studera Jupiters månsystem. Månsystemens bildande är dock fortfarande inte helt förstått, utan det finns konkurrerande teorier som anger att månar antingen bildades i en gasformig subdisk runt värdplaneten eller i en primordialskiva av ispartiklar, liknande Saturnus' ring, men mycket mer massiv. Finansierad av Knut och Alice Wallenberg-stiftelsen (PI: Anders Johansen)

Arbetsuppgifter

(1) Studenten kommer att delta i behandling av Gaia-data för framtida datautgivningar, speciellt förbättra kalibreringsmodellerna samt karakterisera katalogens kvalitet. Specifika ämnen kan inkludera noggrannheten i Gaias referensram och parallaxens nollpunkt, rumsliga systematiska fel och egenrörelsemönster. Avvikelser i egenrörelser mellan olika katalogutgåvor kan användas för att indikera närvaron av binära eller exoplanet-system. Användande av Gaia-resultaten för galaktiska dynamiska studier med hjälp av de förväntade korrelerade felen hos den astrometriska datan uppmuntras. Detta kommer att vara särskilt viktigt när man kombinerar data för många stjärnor (till exempel i hopar), där även små korrelationer, som inte beaktas, kan leda till allvarlig underskattning av de faktiska osäkerheterna hos resultaten.

(2) Studenten kommer att göra numeriska simuleringar av dynamiken hos massiva partikelskivor som kretsar kring unga gasjättar och isjättar. Sådana skivor kan bildas vid planetbildningsfasen, eftersom stenar av isen och stoft  planeten och bygger upp en tät cirkumplanetär skiva på grund av bevarande av rörelsemängdsmomentet. Skivmaterialet kommer huvudsakligen att ligga inom Roche-gränsen, där gravitationskollaps för att bilda månar inte är möjligt på grund av den starka tidvattenkraften. Doktoranden kommer att simulera hur en sådan ring expanderar utåt på grund av kollisioner mellan partiklarna och hur de yttre områdena kollapsar gravitationellt för att bilda månar. Sådana månar kommer att migrera från planeten på grund av tidvattenkraften från den återstående skivan och på så sätt kan hela månsystem bildas.

Behörighet

Sökande skall ha grundläggande och särskild behörighet för doktorandstudier i astronomi och astrofysik enligt gällande studieplan https://www.naturvetenskap.lu.se/internt/sites/naturvetenskap.lu.se.internt/files/studieplan_astronomi.pdf.
I korthet innebär behörighetskraven att den sökande, när doktorandstudierna påbörjas, skall ha avlagt en examen på avancerad nivå i astronomi, fysik eller motsvarande (se studieplanen för detaljerade uppgifter). Alternativt skall studenten vid påbörjan av studierna har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, inom samma områden, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Förmåga att tala och skriva engelska flytande är ett krav.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Ansökan

Ansökan ska innehåll ett curriculum vitae och en kort redogörelse för den sökandes forskningsintresse. Vidare bör ansökan också ange namn, telefonnummer och e-postadress för två personer som har accepterat att ställa upp som referenspersoner. Observera att referensbrev inte ska sändas i anslutning till ansökan; vi kommer vid behov att kontakta referenspersonerna.

Information om forskarutbildningen finns på: http://home.thep.lu.se/~bijnens/PhD.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/3538
Kontakt
  • Anders Johansen, professor, 046-222 15 89, anders@astro.lu.se
  • David Hobbs, universitetslektor, 06-46-222 15 73, david@astro.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-11-05
Sista ansökningsdag 2018-12-01

返回职位空缺页面