Lunds universitet, Kansliet för Humaniora och teologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 600 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.


Kansliet ger service till HT-fakulteternas gemensamma ledningsorgan och universitetets centrala ledning. En viktig uppgift är vidare att stödja och samordna fakulteternas institutioner i den decentraliserade administrationsstruktur som finns vid Lunds universitet. Kansliet fungerar också som en kunskapsbank och en rådgivande konsultinstans ifråga om relevanta lagar, förordningar och regelsystem. .

Studieadministratör

Omfattning: 100%

Period: 2019-02-01 el enl överenskommelse - 2019-06-30

Placering: Kansliet för humaniora och teologi


Arbetsuppgifter:

Administration i anslutning till hantering av frågor om utbildning på grund- och avancerad nivå på fakultetsnivå, inkluderande vissa sekreteraruppgifter, främst i fakulteternas grundutbildningsnämnd och i studieadministratörs-, studievägledar- och studierektorsnätverken. Stöd till institutionerna i studieadministrativa frågor.

Kvalifikationer:

Högskoleutbildning på kandidatnivå, företrädesvis med humanistiska/teologiska ämnen. Kunskap om och erfarenhet av studieadministrativa regelverk och studieadministrativa system. God förmåga att uttrycka sig på svenska.

Anställningsform 临时职位(3-6个月)
Anställningen avslutas 2019-06-30
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4473
Kontakt
  • Gunnel Holm, kanslichef, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-01-07
Sista ansökningsdag 2019-01-20

返回职位空缺页面