Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar utveckling och uppdatering av laborationer och demonstrationer för grundutbildningen i fysik, framför allt på första årets kurser. Avsikten är att dessa ska vara användbara för kurser vid såväl NFak som LTH, och inte minst för lärarutbildningen. Arbetet görs i nära samverkan med kursansvariga, studierektor och laborationsansvarig forskningsingenjör. Arbetet kan även innefatta viss undervisning på grundkurser, hållande av pedagogiska seminarier för institutionens lärare, samt utåtriktad/populärvetenskaplig pedagogisk verksamhet.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller på annat sätt har inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinriktning och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen,
 • visat pedagogisk skicklighet.

Stor vikt läggs vid pedagogisk utbildning och dokumenterad pedagogisk förmåga. Bland annat krävs enligt föreskrifterna högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om det inte föreligger särskilda skäl.

Villkor

Vid anställning som universitetsadjunkt ska följande utgöra grund för bedömning:

 • Goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ingår.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär att bedriva och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Mycket god yrkeserfarenhet eller annan erfarenhet av relevans för anställningen.

Stor vikt kommer att fästas vid hur den sökande kan förbättra och nyutveckla institutionens laborationer och demonstrationer inom grundutbildningen. 

Vidare krävs för att komma i fråga för anställningen:

 • Erfarenhet och förmåga att undervisa och utveckla kurser i fysik på grundläggande nivå.
 • Mycket god erfarenhet och förmåga att utveckla laborationer och demonstrationer i fysik.
 • Erfarenhet och förmåga att stötta lärarkolleger i deras pedagogiska arbete, i synnerhet vad gäller demonstrationer.
 • Erfarenhet och förmåga till utåtriktat/populärvetenskapligt arbete riktat till allmänhet, i synnerhet barn, exempelvis i form av vetenskapliga scenframträdanden.

Starkt meriterande för anställningen är:

 • Mycket goda kunskaper i samt förmåga att kommunicera på engelska.
 • God insikt i hur fysikutbildning och lärarutbildning bedrivs i Sverige.
 • Erfarenhet från och kunskap om Lunds universitet, det vill säga Fysiska institutionen, Vattenhallen, MaxIV och ESS.
Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1703
Kontakt
 • Charlotta Nilsson, universitetslektor, +46 46 222 76 82
 • Martin Magnusson, universitetslektor, +46 46 222 14 10
 • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-06-12
Sista ansökningsdag 2019-06-25

返回职位空缺页面