Lunds universitet, LTH, Elektro- och informationsteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Excellence in academy through gender equality

Inom LTH ser vi att heterogena grupper ofta bidrar till en mer kreativ miljö – viktig när vi tillsammans utforskar och skapar till nytta för världen.

Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för underrepresenterat kön, och vi arbetar aktivt för att LTH ska bli en jämställd fakultet. Därför gör vi en långsiktig satsning för att inspirera fler kvinnor att söka sig till mansdominerade forskningsområden – och vice versa.

Vi erbjuder alla nyanställda biträdande universitetslektorer ett attraktivt karriärprogram – LTH Career Academy – inom vilket deltagarna kan stärka sina karriärvägar inom akademin och utveckla sig som lärare och ledare.

Bakgrund 

Forskargruppen inom krypto och säkerhet vid institutionen för elektro- och informationsteknik är verksam inom forskning och undervisning kring kryptografiska algoritmer och datasäkerhet, både teoretiska aspekter, såväl som praktiska tillämpningar. Förutom en gedigen nationell och internationell akademisk basverksamhet har gruppen omfattande industrisamarbeten. Undervisningen omfattar kryptoteknik, datasäkerhet och webbsäkerhet, både på grundnivå och på avancerad nivå.

Ämne

Datasäkerhet

Särskild ämnesbeskrivning

Ämnet för den utlysta tjänsten är kommunikationssäkerhet och applicerad kryptografi. Forskningen kommer fokusera på hur information kan kommuniceras med hjälp av protokoll baserade på kryptografiska algoritmer och metoder. Detta innefattar såväl grundläggande kryptografiska egenskaper, modellering av kommunikation, design och analys av protokoll, och implementationsaspekter, med fokus på autentisering, konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Exempel på tillämpningar är den ökande digitaliseringen, det uppkopplade samhället och den ökande användningen av personlig data som måste lagras, bearbetas och kommuniceras. Särskilt intressant är detta i moderna system och applikationer där det finns ett stort antal användare och integritetsfrämjande tekniker har stor vikt.

Arbetsuppgifter

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har

 • avlagt doktorsexamen eller
 • uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet som postdoktor.
 • Erfarenhet av annan relevant forskningsmiljö än EIT

Bedömningsgrunder

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av design och analys av kryptografiska protokoll
 • Erfarenhet av autentiseringsalgoritmer
 • Erfarenhet av integritetsfrämjande teknik
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning på högskolenivå

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor Anställningen är tidsbegränsad till 4 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan:

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:

http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

För information om befordran, se hela annonsen:

https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:285615/type:job/where:4/apply:1

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2820
Kontakt
 • Daniel Sjöberg, +46462227511
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2019-09-11
Sista ansökningsdag 2019-09-25

返回职位空缺页面