Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Har du bestämt dig för att förverkliga spjutspetsen av lidarteknologi och nyttja den i fält för miljöns och mänsklighetens bästa? Har du praktisk erfarenhet av lasersystem och kapabel att bygga upp ny instrumentering för fjärranalys baserad på koherent entomologisk lidar? Är du noggrann, envis, och har känsla för detaljer, vilket är nödvändigt för att utrustning ska kunna translateras till fältstudier i syfte att göra banbrytande tvärvetenskaplig forskning i ett team bestående av fysiker, ingenjörer och entomologer?   

Särskild ämnesbeskrivning
Under det senaste decenniet har vi på Enoch Thulin laboratoriet utvecklat nya mättekniker, framförallt laser-radar (lidar), för studier av flygande insekter i fält. Tillämpningarna inkluderar bl.a. kartläggning av skadedjur på grödor och skog samt skattning av arternas mångfald. Vi strävar nu efter att utöka våra instruments räckvidd, skatta nanoskopiska egenskaper samt förfölja infraröda fenomen med lidar metodik. Detta tvärdisciplinära projekt kombinerar fjärranalys med laboratoriebaserad optisk analys och ekologiska tillämpningar. Läs mer om oss på: http://www.llc.lu.se/research-fields/research-fields/environmental-monitoring/.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Utveckling av koherent entomologiskt lidar.
 • Utveckling av hårdvara för banbrytande koherent entomologisk lidar för fältstudier:
  - Polarimetrisk kHz lidar
  - Hyperspektral lidar
  - Infraröd lidar
 • Planera och förbereda fältkampanjer, testa, kalibrera och rapportera koherent entomologisk lidarmetodik.
 • Ansvara för riskanalys, lasersäkerhet och tillstånd från luftfartsverket och strålskyddsmyndigheten.  
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Aktivt söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska i tal, skrift och vetenskaplig rapportering.
 • Doktorsexamen i teknisk fysik, optik, fotonik, fjärranalys, elektronik eller ekvivalent.
 • Dokumenterad hands-on erfarenhet från forskarutbildning eller annan forskning med atmosfärisk lidar, laserbaserad fjärranalys eller stand-off detektion.
 • Erfarenhet av enkla operationer på mekanisk- och elektronikverkstad (CAD, PCB, fräsning och lödning).
 • Kunskap om lasersäkerhet och bestämmelser från luftfartsverket.
 • Dokumenterad erfarenhet av självständig planering och utförande av fältkampanjer med lidar.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av laserdioder.
 • Erfarenhet av fiberlasrar eller superkontinuum-lasrar.
 • Erfarenhet av infraröd fotonik.
 • Erfarenhet av koherent- eller heterodyn-lidar.
 • Erfarenhet av platta lidar targets.
 • Erfarenhet av polarimetri.
 • Erfarenhet av hyperspektral avbildning.
 • God förmåga att integrera teknologi och att sammarbeta med forskare från andra discipliner, t.ex. fysik och biologi.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här:http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3005
Kontakt
 • Mikkel Brydegaard, Biträdande lektor, 046-2227656, mikkel.brydegaard@fysik.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-10-29
Sista ansökningsdag 2019-12-20

返回职位空缺页面