Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Inst. för hälsovetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Kravprofil

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar till största delen läraruppgifter såsom undervisning, seminarier, examination och handledning inom specialistprogrammet för sjuksköterskor med inriktning anestesisjukvård. Motsvarande undervisningsrelaterade arbetsuppgifter kan förekomma även inom Medicinska fakultetens övriga utbildningsprogram. Administrativa läraruppgifter relaterat till olika läraktiviteter förekommer.

Kvalifikationer

Krav för anställningen:

  • Legitimerad specialistsjuksköterska
  • Minst magister/mastersexamen i huvudområdet omvårdnad

Meriterande för anställningen:

  • Specialistsjuksköterskeexamen inriktning intensivvård
  • Erfarenhet som universitets- eller högskolelärare
  • Pågående doktorandstudier eller doktorsexamen

Behörighet

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som avlagt examen på avancerad nivå eller motsvarande samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Dessutom skall den sökande visat pedagogisk skicklighet samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om minst fem veckor.

Villkor

Tidsbegränsade anställningar på heltid from 2020-01-01 tom 2021-01-31. 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3313
Kontakt
  • Pia Lundqvist, +46462221828
  • Roger Wadenius Dürnberger, +46462223712
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-11-20
Sista ansökningsdag 2019-12-11

返回职位空缺页面