Lunds universitet, Institutionen för psykologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för psykologi kombinerar utbildning med forskning och har under senare år varit mycket framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi, kognition, neuropsykologi, personlighet- och social psykologi samt utvecklingspsykologi.

Många av våra kurser är utvecklade i anslutning till forskningsprojekt och studenterna får möjlighet att ta del av aktuella forskningsrön från lärare som själva är aktiva forskare inom sina respektive områden. Vår utbildningsmiljö är sedan länge starkt internationaliserad.

Arbetsuppgifter


Vi söker en lektor inom området utvecklingspsykologi med vuxenlivets utveckling som forsknings- och undervisningsämnen.
Undervisning på psykologprogrammet med fokus på centrala utvecklingspsykologiska teman som berör människans utveckling i vuxen ålder, särskilt sådana med relevans för psykologers yrkesutövning.

I arbetsuppgifterna kan också handledning och praktisk träning av psykologfärdigheter ingå, så som samtalsmetodik, professionellt förhållningssätt etc.

Legitimation som psykolog är meriterande.

Undervisning på fristående kurser i utvecklingspsykologi med fokus på ungdomspsykologi och åldrandets psykologi, samt moment på översiktskurs i psykologi.

Undervisningen omfattar delkursansvar, examination och administration. Handledning av kandidatuppsatser kan tillkomma vid behov.

Detta är en heltidstjänst i undervisning varav 20 % är forskning- och kompetensutvecklingstid.

Anställningen som universitetslektor är ett vikariat under vårterminen 2020 och höstterminen 2020. Anställningen innebär undervisning på grund- och avancerad nivå vid utbildningsprogram och fristående kurser med inriktning mot utvecklingspsykologi. Även andra undervisningsuppdrag kan ingå. Till undervisning räknas även kursansvar, examination, handledning och kursadministration.

Behörighet och bedömningsgrunder


Behörighet att anställas som universitetslektor är den som har:

• Avlagt doktorsexamen inom psykologi.

• Visat pedagogisk skicklighet.

• Fem veckors högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper, om det inte föreligger särskilda skäl.

Anställningen kräver specifikt dokumenterad kompetens inom utvecklingspsykologi samt mycket goda kunskaper i såväl svenska som engelska i tal och skrift.


Eftersom en stor andel av undervisningen kommer att ske inom ramen för psykologprogrammet kommer särskild vikt vid tillsättningen att fästas vid erfarenhet av undervisning inom tillämpad utvecklingspsykologi.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Meriterande kvalifikationer för anställningen är kännedom om institutionen för psykologis verksamhet. Stort vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20200101
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3338
Kontakt
  • Anna Melin Iqbal, 046 222 8769
  • Robert Holmberg, 046 222 8768
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-11-11
Sista ansökningsdag 2019-12-18

返回职位空缺页面