Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund (IKVL) är en av sex institutioner vid medicinska fakulteten. Institutionen har ett brett samarbete, såväl inom fakulteten som inom andra enheter vid universitet. IKVL har även ett väl utvecklat samarbete med Skånes universitetssjukhus (SUS) och Region Skåne samt det omgivande samhället och näringslivet. Detta för att främja klinisk och experimentell translationell forskning, utveckling och utbildning.

Forskargruppen:

Vid forskargruppen Inflammation and Stem Cell Therapy Group vid  avdelningen för klinisk neurofysiologi bedrivs forskning inriktad på biomarkörer och nya behandlingsmeknismer vid epilepsi. Gruppen leds av docent Christine Ekdahl Clementson. Translational Neurogenetic Unit vid EMV leds av docent Maria Swanberg och forskningen fokuserar på neuroinflammation vid Parkinson´s sjukdom. Båda verksamheter är lokaliserade på Biomedicinskt centrum i Lund.

Inom forskargruppen värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.

Vi söker härmed en driven doktorand till projektet "Translationell studie av immunreaktioner vid Epilepsi och Parkinson´s sjukdom". Inflammationens roll i dessa sjukdomar är oklart. Detta projekt fokuserar på att utvärdera inflammationen i hjärnan och blodet i djurmodeller för epilepsi och Parkinson´s sjukdom med målet att identifiera immunmodulerande mekanismer.

Anställningen är tidsbegränsad till 4 år med önskad start 2020-02-01.

Handledare: Christine Ekdahl Clementson och Maria Swanberg

Arbetsuppgifter:

Som doktorand kommer du att bedriva forskningsarbete inom aktuellt projekt och arbeta med djurmodeller för epilepsi och Parkinson´s sjukdom, beteende-tester, vävnadsanalyser tex FACS, ELISA, IHC, WB och cellkulturer.

Resor i tjänsten i form av konferenser kan förekomma.

Kvalifikationer:

För anställningen krävs:

  • avlagd examen inom biomedicin på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
  • Mycket goda kunskaper i engelska i skrift och tal
  • Goda datorkunskaper

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna kräver att du är ambitiös, strukturerad, har stort vetenskapligt intresse samt är samarbetsvillig.

Meriterande för anställningen är:

  • erfarenhet av djurförsök och vävnadsanalyser så som IHC, ELISA, WB inom neurologisk forskning.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3892
Kontakt
  • Christine Ekdahl Clementson, avdelningschef, 046 222 05 50
  • Emmy Heidenblad, personalsamordnare, 046 222 83 47
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-11-22
Sista ansökningsdag 2019-12-13

返回职位空缺页面