Lunds universitet, Gemensamma förvaltningen, sektionen LU Byggnad

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Anställningen är placerad vid sektionen LU Byggnad. LU Byggnad arbetar med universitetets fysiska resurser och ansvarar bland annat för planering, lokalförsörjning, byggprojekt, inredning, miljö, säkerhet, kemikaliesäkerhet, strålsäkerhet samt brandskydd. LU Byggnad ansvarar för universitetets totala inhyrning av lokaler omfattande ca 530 000 kvm. Vår samlade kompetens säkerställer att Lunds universitets lokaler håller hög klass och skapar förutsättningar för en hälsosam och säker arbetsplats. LU Byggnad ansvararar även för gemensamma lärosalar, schemaläggning och lokalbokning. Verksamhetens övergripande mål är att säkerhetsställa en god och ändamålsenlig universitetsmiljö genom effektiv resursanvändning.

Sektionen är organiserad i tre avdelningar: Lokalplanering, Lokalsamordning, Säkerhet och miljö. LU Byggnad har ca 35 anställda.

Tjänsten som Säkerhetssamordnare Exportkontroll och Säkerhetsskydd är placerad under avdelningen Säkerhet och miljö. Avdelningen har 12 anställda, varav Säkerhetsgruppen består av 6 anställda.

Beskrivning
Säkerhetsgruppen ansvarar för planering, stöd och samordning för universitetet inom bland annat fysisk säkerhet (personsäkerhet och egendomsskydd), riskhantering, krishantering, säkerhetsskydd och försäkringar. Lunds universitet påbörjar nu riktade insatser mot processerna exportkontroll och säkerhetsskydd och därför söker vi nu en resurs till Säkerhetsgruppen.

Lunds universitet är en myndighet och omfattas av Lag (1992:1300) om krigsmateriel och Lag (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd. För EU-länderna finns ett gemensamt regelverk i form av rådsförordning 428/2009, den så kallade PDA-förordningen. Produkter med dubbla användningsområden (PDA) är produkter med en självklar civil användning, men som även kan nyttjas för militära ändamål eller för framställning av massförstörelsevapen.

Organisationer där säkerhetskänslig verksamhet kan förekomma måste inventera, analysera och skydda sina verksamheter och sina informationstillgångar. I samband med att ny Säkerhetsskyddslag (2018:585) trädde i kraft 1 april 2019 behöver myndigheten utvärdera i vilken omfattning lagen påverkar myndighetens verksamhet och vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas.

Arbetsuppgifter
I rollen som Säkerhetssamordnare Exportkontroll och Säkerhetsskydd kommer du huvudsakligen att arbeta med:

• inhämta och dokumentera omfattningen av exportkontrollerade varor vid Lunds universitet
• ta fram en exportkontrollprocess för att identifiera, klassificera, registrera och rapportera PDA-export
• stödja verksamheterna i arbetet med identifiering, klassificering, registrering och rapportering av PDA
• identifiera utbildningsbehov, ta fram utbildningsmaterial och fortlöpande utbilda och informera verksamheterna om skyldigheterna i EU-förordningen och enligt svensk lagstiftning kring exportkontroll
• vara universitetets kontaktperson inom området PDA
• identifiera omfattning av nya säkerhetsskyddslagens påverkan på myndighetens verksamhet
• ta fram process för säkerhetsskyddsanalys
• genomföra säkerhetsskyddsanalys.

Arbetsuppgifterna kan på sikt komma att kompletteras med andra säkerhetsfrågor som hanteras inom Säkerhetsgruppen.

Kvalifikationskrav
För tjänsten krävs: 

• relevant akademisk utbildning samt utbildning inom säkerhetsskydd och exportkontroll, eller motsvarande utbildning eller erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig
• god kunskap om svensk lagstiftning och om EU-lagstiftning inom exportkontroll och säkerhetsskydd
• dokumenterad erfarenhet av att leda och driva projekt
• erfarenhet av att driva ett strategiskt arbete i en decentraliserad organisation samt erfarenhet av att driva utvecklingsarbete
• god vana i att utbilda både mindre och större grupper
• god förmåga att uttrycka dig muntligt och skriftligt på både engelska och svenska.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Du är även:
• flexibel och prestigelös
• initiativtagande och resultatinriktad
• strukturerad
• en person med ett gott omdöme och en god analytisk förmåga. 

Följande erfarenhet och kunskaper är meriterande
• Arbetslivserfarenhet från statlig myndighet, gärna inom högskolesektorn.
• Dokumenterad aktuell erfarenhet av att arbeta med exportkontroll och/eller förtullning samt säkerhetsskydd.
• Certifierad exportkontroll- manager.
• Utbildning inom säkerhetsskydd.
• Minst 5 års yrkeserfarenhet av arbete inom security-området eller risk management.

Denna tjänst kan komma att kräva att du godkänns i en säkerhetsprövning och säkerhetsklassas i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Ett krav för tjänsten är därför att du har svenskt medborgarskap.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform 永久职位
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3950
Kontakt
  • Per Nordén, avdelningschef för Säkerhet och miljö, 046-222 33 33, per.norden@bygg.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-12-06
Sista ansökningsdag 2020-01-26

返回职位空缺页面