Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Språk- och litteraturcentrum söker en projektassistent till ett externfinansierat projekt; LangTool. Omfattningen på anställningen är 50%. Tillträde 1 februari eller enligt överenskommelse. Anställningen varar under perioden 1 februari till 31 juli.

Den vi söker ska ha en universitetsexamen på master nivå, eller motsvarnde, i statistik, tillämpad ekonomi, eller motsvarande med erfarenhet av hypotestestning och parametrisk och icke-parametrisk analys. Erfarenhet av statistisk mjukvara är nödvändig, liksom goda kunskaper och färdigheter i engelska och grekiska. Baskunskaper i svenska är en bonus. Den person som vi anställer kommer att arbeta med extraktion av data och analys av enkäter och korpusdata.

Din ansökan ska innehålla ett CV. Vid ev frågor angående anställningen kontakta Carita Paradis carita.paradis@englund.lu.se.

Språket som verktyg för att förstå konsumentattityder som kan förbättra produktionsprocesser för ett hållbart samhälle
LangTool är ett interdisciplinärt samarbetsprojekt mellan språkvetenskap, språkteknologi och ekonomi vid Lunds universitet är ett unikt projekt som kartlägger konsumentattityder till hållbara produkter inom livsmedel och toalettartiklar, dvs produkter som är nära kopplade till våra sinnen och våra värderingar. Vårt syfte är att utröna varför konsumenter väljer hållbara produkter och hur dessa val korrelerar med 5 sociodemografiska variabler, närmare bestämt genus, ålder, utbildning, yrkesliv och nationalitet. Genom olika språkliga, sociodemografiska och ekonomiska analyser åstadkommer projektet ett bättre kunskapsunderlag om graden av konsumentbelåtenhet, varför konsumenterna är nöjda (eller inte), vilka konsumenter som är nöjda och inte, hur de uttrycker det samt för hur bättre kunskap om dessa faktorer kan påverka produktionsprocesser och marknadsföring mot förbättringar med siktet inställt på samhällets hållbarhet. Denna kunskap ska komma forskningen, producenterna, företagarna, marknadsförarna och politikerna till gagn. Förutom vetenskapliga publikationer och populärvetenskapliga artiklar i media kommer slutprodukten vara en annoterad databas: SPCR-korpusen. Databasen ska vara sökbar och öppet tillgänglig från projektets hemsida i Lund.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform 临时职位(3-6个月)
Anställningen avslutas 2020-07-31
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 50%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4008
Kontakt
  • Carita Paradis / Projektledare, carita.paradis@englund.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-11-28
Sista ansökningsdag 2019-12-11

返回职位空缺页面