Lunds universitet, Humaniora och teologi, Filosofiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.


Filosofiska institutionen har c:a 70 anställda. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning i tre ämnen: kognitionsvetenskap, praktisk filosofi och teoretisk filosofi. Ämnena är till stor del självständiga med avseende på forsknings- och utbildningsinriktningar men det finns också täta samarbeten mellan dem. Se institutionens hemsida för information om aktuell verksamhet.

Institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna

Projektassistent 20%

Placering: Filosofiska institutionen

Period: 200115-210114

Projektbeskrivning

Projektet "Hur den blinda publiken förstår och upplever syntolkning av visuella händelser” studerar viktiga faktorer som ligger till grund för framgångsrik kommunikation mellan blinda och seende i syntolkning. Forskargruppen kommer att genomföra en serie experiment vars mål är att specificera hur icke-seende förstår, segmenterar och upplever visuella, spatiala och temporala aspekter av beskrivna händelseförlopp. I projektet ingår dessutom att organisera workshops med forskare, professionella syntolkar, intresseorganisationer och blinda användare. Det tillämpade målet är att öka kvaliteten på syntolkning och att erbjuda bättre verktyg för utbildning och vidareutbildning av syntolkar, för att i slutändan öka möjligheten för personer med synnedsättning och blindhet att tillgodogöra sig visuell information. 

Kravprofil

Utbildning på master- eller doktorandnivå.

Svenska som modersmål.

Kunskap inom ämnesområdet lingvistik, lexikal semantik, multimodalitet och översättning. 

Arbetsuppgifter


I uppgifterna ingår att förbereda stimulusmaterial (verbala påståenden och filmsekvenser med visuell, spatial och temporal information) inför en rad experiment, assistera vid datainsamling, samt data-analys av insamlad data.

Kvalifikationer


Meriterande är erfarenhet av experimentella studier och kunskap om kopplingar mellan auditiva och visuella aspekter av språklig kommunikation.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.


Anställningsform 临时职位(6个月以上)
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/4089
Kontakt
  • Jana Holsanova, https://www.ht.lu.se/kontakt/
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2019-12-04
Sista ansökningsdag 2019-12-13

返回职位空缺页面