Lunds universitet, institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Kravprofil

Moln styr jordens strålningsbudget eftersom de är så många globalt och täcker ungefär hälften av världen när som helst. En svaghet i globala atmosfärmodeller, som de som förutsäger klimatförändringar, är att molnen är för små för att kunna lösas i detalj. Molnen måste istället behandlas statistiskt med 'parameterinställningar' baserat på förenklingar som introducerar fel.

Följaktligen, i ett gemensamt projekt som involverar Lunds universitet och andra institutioner i Sverige (t.ex. SMHI), kommer ett nytt tillvägagångssätt för klimatförutsägelse att förnyas med artificiell intelligens (AI). Maskininlärning ger en ny representation av effekterna från moln effektivt och i detalj. Ett vetenskapligt mål kommer att vara att karakterisera och förstå återkopplingen av molnstrålning i klimatförändringarna, som styr den globala uppvärmningen.

En doktorsexamen ska fyllas i detta bredare projekt. Arbetet kommer att involvera numerisk modellering av moln och klimat, med tillämpning av maskininlärningsverktyg.

Arbetsuppgifter

Generellt vid Lunds universitet är doktorandernas huvudsakliga uppgifter att ägna sig åt sina forskningsstudier som inkluderar deltagande i forskningsprojekt och utbildning på forskarnivå.

Specifikt, under det första året av detta doktorandprojekt, kommer studenten att jämföra en 1D-version av en klimatmodellsimulering med flygplan / satellitobservationer för en viss plats och 3D-högupplöst molnmodell för ett stormfall (kontinentalt USA, vår). Under det andra året kommer studenten att simulera det globala klimatet för fördubblat koldioxid, vilket leder till återkopplingar från molnstrålning. Under det tredje året hjälper studenten personal vid SMHI och översätter förutsagda klimatförändringar i Sverige till optimala platser / årstider för solstrålnings-, vindkraft- och vattenkraftsmodeller. Förändringar i effekt från dessa förnybara energikällor kommer att uppskattas.

Kvalifikationer

Studenter med bakgrund i numerisk modellering och kunskap om fysik och / eller meteorologi uppmuntras att ansöka. En person uppfyller de allmänna behörighetskraven för utbildning på avancerad nivå och utbildningsprogram om den:

 • har tilldelats en avancerad examen, eller
 • har uppfyllt kraven för kurser som omfattar minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng delades ut på avancerad nivå, eller
 • har förvärvat väsentligen motsvarande kunskap på annat sätt i Sverige eller utomlands.

Specifikt uppfyller en person de specifika antagningskraven för forskarutbildning i denna doktorsexamen om klimatmodellering om den har:

 • en kandidatexamen eller magisterexamen i fysik eller motsvarande område (motsvarande 60 hp i det svenska systemet)
 • god muntlig och skriftlig förmåga på engelska

Ytterligare krav:

 • Den sökande ska ha erfarenhet av FORTRAN i UNIX-miljö.
 • I ansökan ska sökande tillhandahålla bevis för hur de uppfyller dessa krav.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskap och färdigheter från tidigare universitetsutbildning som är relevanta för projektet, särskilt inom dessa områden:

Matematik, särskilt differentialekvationer

Numeriska metoder och / eller datorprogrammering

Fysisk meteorologi (t.ex. molnfysik).

 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningen börjar den 31 mars 2021 eller vid ett datum som överenskommits ömsesidigt. Det kommer att vara heltid (100% heltidsekvivalenter).

Förfrågningar kan göras till Vaughan Phillips (vaughan.phillips@nateko.lu.se).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2021-03-31
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/3852
Kontakt
 • Vaughan Phillips, +46462221732, vaughan.phillips@nateko.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-11-25
Sista ansökningsdag 2021-01-10

Tillbaka till lediga jobb