Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Ekonomisk-historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är en internationellt framstående handelshögskola som har s k trippel kvalitetsackreditering. Vi arbetar i en internationell miljö och har eftertraktade utbildningar på både grund- och mastersnivå. Ekonomihögskolan har ett nära samarbete med företag och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt med att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare.

Ekonomisk-historiska institutionen utlyser en eller flera tjänster  som postdoktor. Anställningen är på två år med start 1 januari 2023 eller efter överenskommelse.

Ämnesområde

Ekonomisk historia

Arbetsuppgifter

Postdoktor är en anställning som ska ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ska anställningen ge utrymme för meritering inom forskning.

Postdoktorn ska bedriva självständig forskning i ekonomisk historia. Hon/han måste vara villig att interagera med studenterna och att aktivt delta i gemensamma aktiviteter vid Ekonomisk-historiska institutionen. Anställningen innebär en begränsad mängd undervisning och/eller handledning av kandidat- och magisteruppsatser. Undervisningen kan uppgå till högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska möjlighet även ges till högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst tre veckor. 

Behörighet

Den är kvalificerad för anställningen som innehar en doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i ekonomisk historia eller närstående disciplin (t.ex. nationalekonomi, sociologi, ekonomisk geografi, historia).

Främst den kommer i fråga som har avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter.

Ansökningar kommer även att accepteras från personer som ännu inte har avslutat sin doktorsexamen, men detta villkor måste vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. 

Bedömningskriterier

Vetenskaplig skicklighet är det viktigaste kravet för anställningen, men även pedagogisk förmåga bedöms.

Sökanden ska vara kompetent och erfaren nog att kunna bedriva självständig forskning i ekonomisk historia.

För anställning ska den sökande ha uppvisat en hög grad av vetenskaplig kompetens som visar sig i kvaliteten på doktorsavhandlingen, working papers och publikationer, samt den självständigt formulerade forskningsplan som ska bifogas ansökan.

Utöver ovanstående kommer även  följande kriterier att tillämpas vid bedömningen av de sökande:

 • internationell erfarenhet
 • övriga resultat och utmärkelser som intygar den sökandes skicklighet som forskare
 • förmåga att engagera och informera samhället om sin forskning.

I bedömningen kommer erfarenhet, kunskap och andra personliga egenskaper beaktas. De sökandes förmåga att använda sina kunskaper och erfarenheter för att stärka och komplettera befintlig forskningsverksamhet vid institutionen för ekonomisk historia kommer också att beaktas.

Ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och ska innehålla:

 1. Följebrev
 2. Meritförteckning
 3. Forskningsplan, maximalt tre sidor
 4. Publikationslista samt ett utvalt papper (working paper eller publikation, som länk eller PDF)
 5. Examensbevis, etc.

Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två personer som kan ge referenser, men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i ansökan.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Friskvårdsersättning och betald friskvårdstimme är självklarheter.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss, Jobba hos oss. 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2150
Kontakt
 • Mats Olsson, prefekt, +46462223118
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-06-01
Sista ansökningsdag 2022-08-08

Tillbaka till lediga jobb