Lunds universitet, LTH, Inst för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Denna anställning är kopplad till två europeiska projekt vid avdelningen för Trafik och väg. Avdelningen är en dynamisk och stimulerande miljö med många internationella kontakter. Du kommer att jobba i en forskningsgrupp med 5 seniora forskare och 4 doktorander samt teknisk-administrativ personal. Gruppen växer fortfarande och med det kommer nya möjligheter till forskning och internationella samarbeten. Vi sitter i V-huset på LTH campus i nyrenoverade lokaler.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda

förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Trafik och väg håller på att bygga upp ett fullt utrustat labb för trafiksimulering som kommer att användas i de aktuella projekten, och kommer vara tillgängligt att använda för forskning och utökas med mer utrustning om det behövs.

Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Särskild ämnesbeskrivning

Anställningen är kopplad till två EU-projekt. Det första är från Research and Innovation Action och handlar om att implementera nollvisionen[SW1] [AB2]  i Afrika. Nollvisionen är svenska Trafikverkets vision om att det på sikt ska finnas noll döda och allvarligt skadade i trafiken genom att trafiksäkerhet ska genomsyra alla åtgärder i vägtrafiken. Målet är att överföra de lyckade trafiksäkerhetsåtgärderna i Europa till Afrika och leda till färre dödade och skadade även där.

Det andra är ett European Research Council-projekt och fokuserar på att utvärdera interaktioner mellan självkörande fordon och vanliga trafikanter ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Huvudfokuset ligger på en utvärdering av trafikanternas beteende när de interagerar med nuvarande eller framtida mobilitetsscenarier med hjälp av både kvalitativ och kvantitativ analys.

Att skapa simuleringsscenarier och använda dessa kommer att vara en del av forskningsuppgifterna.

Arbetsuppgifter

Du kommer få ett särskilt ansvar för att komplettera pågående forskning inom trafiksäkerhet vid Lunds universitet med beteendevetenskapliga aspekter. Du kommer få möjlighet att utveckla ditt eget forskningsfält i samband med detta.  

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • forskning inom ämnesområdet.
 • undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • handledning av examensarbetare och doktorander.
 • arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • samverkan med näringsliv och samhälle.
 • administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Du har mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Du har en doktorsexamen inom kognitionsvetenskap, trafikpsykologi, ingenjör med inriktning på ergonomi eller annat ämne relevant för tjänsten.
 • Du ska ha erfarenhet av experimentella och teoretiska studier om beteendeanpassning i trafiken.
 • Du har förmågan att arbeta självständigt och drivs av samarbeten.[SW3][AB4] [SW5] [AB6] 

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga[SW7][AB8] .
 • Det är meriterande om du har erfarenhet av beteendevetenskapliga studier om uppkopplade och självkörande fordon och deras interaktion i verklig trafik.
 • Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av statistiska verktyg som SPSS, R eller annan programvara.
 • Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av att använda kvalitativa och kvantitativa analysmetoder för att modellera trafikanters beteende.
 • Det är meriterande om du har förmåga att snabbt lära dig nya forskningsverktyg och forskningsmetoder [SW9][AB10] om det behövs.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år, med start så snart som möjligt och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor[SW11] [AB12] ”.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet (inkl. kopia av doktorsexamen). Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/3493
Publicerat 2022-12-02
Sista ansökningsdag 2023-01-31

Tillbaka till lediga jobb