Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Mistra Biopath är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som syftar till att kartlägga, bedöma, utveckla och testa befintliga och nya metoder för att integrera hänsyn till biologisk mångfald i det finansiella beslutsfattandet och att analysera de institutionella och politiska konsekvenserna av potentiella vägar till förändring (se https://www.mistrabiopath.se/).

Institutionen utlyser en tvåårig tjänst som postdoktor för att analysera den nuvarande styrningsramen för finansiering av biologisk mångfald från offentlig och privat sektor. Postdoktorsanställningen är fullt finansierad under två år och placerad vid Statsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag är den 31 december 2022.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Projektbeskrivning
Postdoktorsanställningen kommer att ingå i det fyraåriga forskningsprogrammet Mistra Biopath (https://www.mistrabiopath.se/). Mistra Biopath är ett forskningsprogram med en vision om att den kunskap och de innovationer som genereras i i stor utsträckning integreras i beslutsfattandet inom industrin och det finansiella systemet. Syftet är att bidra till transformativ förändring som gör det finansiella systemet till en viktig drivkraft för att stoppa och motverka förlusten av biologisk mångfald. Forskningen är inriktad på förändringar i markanvändning och förvaltning i samband med jordbruk, skogsbruk och energi, eftersom markanvändning är den största orsaken till förlust av biologisk mångfald på land. Tjänsten ingår i ett delprojekt som kommer att kritiskt bedöma befintliga styrningslösningar och analysera de institutionella och politiska konsekvenserna av potentiella vägar till förändring. Delprojektet samordnas av Lena Gipperth (Juridiska institutionen, Göteborgs universitet) och Nils Droste (Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet). 

Arbetsuppgifter
Postdoktorns huvuduppgift är att kartlägga och systematisera ramverk för styrning av det finansiella systemet i Sverige i förhållande till nuvarande ramverk för styrning på flera nivåer för att identifiera trender, luckor och potentiella lösningar. Analyserna omfattar landskapet av aktörer samt politiska instrument, värderingar och praxis som driver eller hindrar finanssektorn från att skydda sig mot förlust av biologisk mångfald och investera i restaurering av livsmiljöer och arter. Potential och begränsningar hos helt privata metoder ska beaktas och behovet av att komplettera och styra med offentlig politik ska bedömas. Därefter är tanken att inleda pilotförsök med policylaboratorier i samarbete med partners från privata och offentliga sektorn för att utforska och förnya potentiella lösningar.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. 

Bedömningsgrunder 
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Vi söker kandidater med en doktorsexamen i statsvetenskap, miljö- och hållbarhetsvetenskap, ekonomi, juridik eller närliggande discipliner. Erfarenhet från styrning av finansmarknader, värdekedjor och politik för klimat eller biologisk mångfald är en merit. Vi är särskilt intresserade av kandidater med en tvärvetenskaplig bakgrund med flera metoder, eftersom programmet kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder.

Ytterligare meriter är bland annat förmågan att arbeta i ett internationellt tvärvetenskapligt forskarlag och att kommunicera forskningsresultat till en bredare publik utanför den akademiska världen. Kandidaten måste ha utmärkta färdigheter i akademisk skriftlig engelska.

Examen ska ha avlagts senast innan anställningsbeslutet fattas, dock högst tre år före sista ansökningsdag. En äldre examen kan godtas under särskilda omständigheter. Med särskilda omständigheter avses sjukskrivning, föräldraledighet, förtroendeuppdrag i fackföreningar, tjänstgöring inom totalförsvaret eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller tjänstgöring/uppdrag som är relevanta för ämnesområdet.

Anställningsvillkor
Tjänsten innebär minst två års heltidsanställning, med möjlighet till förlängning under särskilda omständigheter enligt det svenska nationella avtalet ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”. Startdatum är tidigast februari 2023 eller enligt överenskommelse. 

Ansökan
Du söker anställningen via Lund universitets rekryteringssystem Varbi. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

 • dina kontaktuppgifter och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktuppgifter till 2-3 referenser.

och att bifoga följande dokument
•    personligt brev
•    CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
•    projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: 
- varför du är intresserad av det projekt som beskrivs i annonsen. 
- varför och hur du vill genomföra projektet. 
- vad som gör dig lämplig för projektet i fråga.

 •    kopia av bevis på doktorsexamen
 •    en viktig egen publikation till stöd för din ansökan. 
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 februari eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/3608
Kontakt
 • Docent Nils Droste, projektdeltagare, Nils.Droste@svet.lu.se
 • Docent Magdalena Bexell, biträdande prefekt , Magdalena.Bexell@svet.lu.se
 • Personalsamordnare Marie Persson , Marie.Persson@svet.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, Expedition@st.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, sekocivil1@seko.lu.se
Publicerat 2022-12-06
Sista ansökningsdag 2022-12-31

Tillbaka till lediga jobb