Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Dessa anställningar är en del av forskningsprojektet ENDINGS, som är finansierat av ERC: https://erc.easme-web.eu/?p=101042247. Projektet utmanar dagens fokus på innovation i forskning som rör hållbara omställningar och fokuserar i stället på om och hur olika typer av kunskaper urholkas och ifall de någonsin upphör. Doktoranden kommer att studera olika processer som rör nedgång och avtagande, såsom avinstitutionalisering, destabilisering, avbrott, och glömska/att avlära sig inom industrier som energi, ICT och hantverk i Sverige, Tyskland och Storbritannien.

Doktoranden förväntas att:

 • Designa och genomföra empirisk forskning inom olika sektorer och länder i samarbete med projektledaren.
 • Skriva egen- och samförfattade vetenskapliga publikationer inom anställningsperioden.
 • Ha ett nära samarbete med projektgruppen och bidra till gemensamma möten och aktiviteter.
 • Presentera sin forskning på nationella och internationella konferenser
 • Ha mycket goda kunskaper i engelska språket. Färdigheter i tyska och svenska är en merit.
 • Skriva och försvara en doktorsavhandling

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier). Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand uppbär lön från universitetet under fyra år och ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Institutionstjänstgöring om upp till 20 procent av heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§

Doktoranden ska vara närvarande på institutionen och aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön. Arbetsspråket i forskarutbildningen är i huvudsak engelska. Icke svenskspråkiga doktorander förväntas dock tillägna sig grundläggande färdigheter i svenska under anställningstiden. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns.

Anställningen som doktorand ska tillträdas 2023-09-01. Studieplan och annan information om forskarutbildningen i sociologi finns tillgänglig på: https://www.soc.lu.se/en/research-studies/handbook-doctoral-students?q=research/research- studies/handbook

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildning (HF kap 7 § 35) krävs att den sökande

(1) har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha förskrivit, och

(2) bedöms i övrigt ha sådan förmåga som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildning (SFS 2010:1064).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

1) avlagt examen på avancerad nivå,

2 ) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,

3) eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i sociologi har den som avlagt examen på avancerad nivå i sociologi eller närliggande disciplin, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Examen skall innehålla självständiga arbeten omfattande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå i sociologi eller motsvarande.

Bedömningsgrunder

Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är behörig till utbildning på forskarnivå. Vid antagning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Rangordning av sökande sker utifrån en samlad bedömning av kvaliteten på insända texter, samt personlig lämplighet. Då forskarstudier i sociologi är mycket krävande måste den sökande vara starkt motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt under tidspress. God samarbets- och kommunikationsförmåga är därtill ett krav, liksom goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Följande kriterier är av särskild vikt:

 • Kvaliteten på Master-uppsats eller andra vetenskapliga publikationer, samt deras relation till projektet vad gäller allmän relevans och metodologiska tillvägagångssätt.
 • Dokumenterad erfarenhet av samhällsvetenskapliga metoder, särskilt kvalitativa metoder som intervjuer och textanalys.
 • Kompetens att självständigt utveckla forskningsdesign relevant för projektet, så som demonstrerat genom Master-uppsats, vetenskapliga publikationer, följebrev samt genom diskussioner vid intervju.

Intervjuer kommer att genomföras av ett begränsat urval av sökande i antagningsprocessens slutskede. De sökande kan komma att tillfrågas om arbetsprov även efter att ansökan har skickats in.

Ansökningsförfarande

Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan ska vara skriven på engelska och måste innehålla:

1. Ett utökat introduktionsbrev på engelska, omfattande max 2500 ord, som innehåller:

 • en kort presentation av dig som sökande och dina meriter i relation till projektet
 • en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen i sociologi, vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet;
 • en reflektion kring hur projektet överlappar med dina intressent och potentiell framtida forskning.

2. en meritförteckning på engelska som visar behörighet för forskarutbildning i sociologi

3. examensbevis och betyg på svenska eller engelska;

4. vetenskapliga texter, inklusive din master/magisteruppsats (eller motsvarande), motsvarade minst 15 hp på avancerad nivå i sociologi eller motsvarande.

5. namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Om oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/4242
Kontakt
 • Anna Melin, questions reg. recruitment process, anna.melin@sam.lu.se
 • Lea Fünfschilling, projektledare, lea.funfschilling@soc.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-12-22
Sista ansökningsdag 2023-02-28

Tillbaka till lediga jobb