Lunds universitet, LTH, Institutionen för reglerteknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Reglerteknik är ett spännande och brett ämne, som omfattar både djup matematik och handfast ingenjörskonst. Genom historien har den varit central inom många områden, från tidig utveckling av telekommunikation till rymdkapplöpningen. Nu drivs teknologin mot ännu större system och reglerteknik är mer relevant än någonsin.

Vi söker just nu en doktorand till VINNOVA-projektet AORTA som handlar om realtidstjänster i molnet. Projektet är ett samarbete mellan reglerteknik på LTH, Ericsson, Mälardalens universitet och Cognibotics. AORTA står för ”Advanced Offloading for Real-Time Applications” och handlar om hur man kan placera resurskrävande reglerteknik eller maskininlärningstillämpning i molnet. Doktorandtjänsten är speciellt lämplig för dig som är intresserad och har erfarenhet av reglerteknik, inbyggda system, realtidssystem, robotik och/eller moln-teknologi. Projektet inkluderar hands-on aktiviteter med molntjänster, 5G nätverk och robottillämpningar.

Låter detta intressant?
Då är du välkommen att söka en doktorandtjänst hos oss på Institutionen för reglerteknik. Institutionen har en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer och lärare från många delar av världen. Här sker forskning och undervisning i ett öppet och progressivt klimat med utmaningar och samarbeten både inom akademin och med industripartners, både nationellt och internationellt. En doktorsexamen ger dig en perfekt grund för en spännande karriär inom universitetsvärlden eller i näringslivet. Lunds universitet och Institutionen för reglerteknik välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningen varar i fem år och består av tre huvuddelar:

 • forskningsprojekt, inklusive resor till konferenser, seminarier etc., och
 • forskarutbildningskurser, både nationella och internationella kurser (90hp), samt
 • undervisning (dock max 20% av arbetstiden), inklusive labbhandledning, tentamensansvar och utvecklingsarbete. Denna del omfattar också institutionstjänstgöring, t.ex. arbete med mångfald och likabehandling, anordnande av arrangemang på institutionen m.m.

Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Reglerteknik uppfyller den som har:

 • kunskaper motsvarande Reglerteknik allmän kurs (FRTF05), samt fördjupning på magisternivå med relevans för ämnet, eller
 • civilingenjörsexamen eller motsvarande kompetens.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad
nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, särskilt inom reglerteknik, inbyggda realtidssystem, datorsystem och närliggande ämnen såsom robotik och maskininlärning.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • Det är en fördel om tjänsten kan tillträdas så snart som möjligt.

Vid bedömningen beaktas betyg, intyg och referenser, men även exempelvis examensarbete och näringslivserfarenhet. Hänsyn kommer också tas till god samarbetsförmåga, driv, kreativitet och självständighet samt hur den sökande, genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. 

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat
institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Lägsta ingångslön är 33000 kr per månad i 2022 års löneläge. Vi avser anställa 1 doktorand.


Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). De sökande som blir kallade till intervju kan också komma att få genomföra ett mindre test för att bedöma grundläggande kompetens.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/95
Kontakt
 • Karl-Erik Årzén, Professor, +46462228782,karl-erik.arzen@control.lth.se
 • Anders Rantzer, Professor, +46462228778,anders.rantzer@control.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-01-25
Sista ansökningsdag 2023-03-01

返回职位空缺页面