Lunds universitet, Humaniora och teologi,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Doktoranderna kommer att ingå i forskarskolan Läsningens och källkritikens omvandling i digitala kulturer (ReSource).

Forskarskolan tar utgångspunkt i informationens pågående omvandling. Med denna omvandling förändras människors sätt att läsa och nya sätt att bedöma källor tar form. Forskarskolan syftar till att utforska  informationsläsning och källkritik genom en analys av samspelet mellan 1) kommersiella  informationsinfrastrukturer, 2) institutioner, och 3) de krav som ställs på människor i olika roller. Forskarskolan samlar alla institutioner med utbildningar i biblioteks- och informationsvetenskap i Sverige. De sökandes forskningsplaner ska formuleras inom ramen för forskarskolans tematik.

Inom forskarskolan finns fyra olika teman:

  • Desinformation, föränderliga informationsinfrastrukturer och källkritik
  • Nutida och historiska informationsläsningspraktiker
  • Bibliotek som institutionella miljöer för främjande av informationsläsning och källkritik
  • Forskningens trovärdighet 

Information om forskarskolan ReSource finns på https://www.hb.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/vara-forskarutbildningar/biblioteks--och-informationsvetenskap-/forskarskolan-resource--lasningens-och-kallkritikens-omvandling-i-digitala-kulturer/

 

Information om forskarutbildningen vid Humanistiska och teologiska fakulteterna finns på https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/

 

Arbetsuppgifter

Forskarutbildning. Institutionstjänstgöring, såsom undervisning och administrativa uppgifter, kan förekomma.

 

Behörighet

Behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/

 

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Denna bedöms utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans.

 

Till ansökan ska bifogas:

- CV/meritförteckning inklusive relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art

- personligt brev

- dokumentation av studier på grundnivå och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller motsvarande)

- dokumentation av språkkunskaper relevanta för den sökta utbildningen

- uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå

- eventuella vetenskapliga publikationer som har relevans för ämnet

- projektplan (max 1 500 ord exklusive referenser).

 

Anvisningar för ansökan till doktorandplats finns här: https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/ansokan-och-antagning/

 

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2023-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/111
Kontakt
  • Kristina Arnrup Thorsbro, fakultetssekreterare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Olof Sundin, forskarskoleansvarig, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
  • Moa Petersén, biträdande prefekt, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-01-15
Sista ansökningsdag 2023-02-15

Tillbaka till lediga jobb