Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning
Den stora hadronkollideraren (LHC) vid CERN är världens kraftfullaste accelerator. ALICE experimentet (http://alice-collaboration.web.cern.ch/) fokuserar på kollisioner mellan tunga joner vid LHC energier. Vårt mål är att studera starkt växelverkande materia vid extrema energitätheter, där man väntar sig att det s.k. quark-gluon plasmat (QGP) skapas. Detta plasma, och dess egenskaper är av grundläggande intresse i QCD. För detta ändamål utför vi en svit av mätningar av olika partiklar (mestadels hadroner) producerade i tungjonskollisioner. ALICE studerar också proton-proton kollisioner både för jämförelser med bly-bly kollisioner och i fysikområden där ALICE är konkurrenskraftigt med de andra LHC experimenten. Av särskilt intresse är till vilken grad samma sorts fysik (QGP?) kan finnas i mindre (pp) och större (PbPb).

ALICE-gruppen har för närvarande 3 seniora medlemmar: Peter Christiansen, Alice Ohlson och David Silvermyr, 2 postdocktorer, aktiva emeritus, samt 5 doktorander. Vi välkomnar en ny postdoktor in i vår grupp för att delta i denna forskning. Den framgångsrike sökande kommer att arbeta med det viktiga och nydanande uppgraderingsprojektet ALICE ITS3 som kommer att utöka de vetenskapliga möjligheterna vid ALICE-experimentet genom att uppgradera ett viktigt detektorsystem, de tre Si-pixel-lagren som är placerade närmast kollisionspunkten.

Den framgånsrika sökanden förväntas fokusera på testning av fullskaliga detektorprototyper som kommer att bli tillgängliga under 2023 samt utföra simuleringsarbete.

Den framgångsrika kandidaten kommer att ges möjlighet att hjälpa till med att handleda masterstudenter. Aktiviteterna är vid Fysiska institutionen, Lunds universitet och på CERN. Många CERN-besök kommer att krävas.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Den framgångsrike sökanden kommer att bedriva arbete med ITS3-prototyper for att utveckla elektronik-lösningar och procedurer för testning och kvalitetskontroll av de slutliga detektorerna. Testerna kommer att använda strålning av olika slag, som beta- och röntgen-källor, och tester med partikelstrålar. Dessutom kommer simuleringsstudier i ALICE O2-programvaran att behöva utföras.


Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Huvudkraven för anställningen är tidigare erfarenhet av detektor och analysarbete i partikelfysik, färdighet i att samarbeta i stora kollaborationer och akademiska meriter. Sökanden måste kunna visa deras färdigheter i forskning genom kvalitén i avhandlingsarbetet och andra publikationer.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Tidigare erfarenhet av Si-detektorutveckling är mycket önskvärt.
 • Programmeringsvana i C++ är relevant för anställningen.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Relevans av tidigare forskningsarbete och genomförbarhet av framtida forskningsintressen
 • Internationell erfarenhet
 • Resultat och erkännanden som attesterar sökandens forskningsfärdighet
 • Förmåga till utåtriktad verksamhet


Bedömningen av sökanden kommer ta hänsyn till deras erfarenhet, kunskap och andra kvaliteter. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 1. Ett personligt brev som beskriver sökandes intresse för positionen.
 2. En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor)
 3. Ett CV med kopior av examensbevis.
 4. En lista med upp till tio publikationer med information om sökandens personliga bidrag.
 5. En lista med tre referenspersoner.
 6. Andra dokument som sökanden önskar åberopa
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/581
Kontakt
 • David Silvermyr, universitetslektor, +46462227674,david.silvermyr@hep.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-02-22
Sista ansökningsdag 2023-03-31

Tillbaka till lediga jobb