Lunds universitet, Genusvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Vi söker nu en doktorand Genusvetenskap inom forskarskolan The Future of Democracy: Cultural Analyses of Illiberal Populism in Times of Crises (FUDEM) vid Institutionen för genusvetenskap, Lunds universitet.

Arbetsuppgifter:

Doktorandprogrammet löper över fyra år heltid och inkluderar forskning och skrivande av doktorsavhandling, kurser och litteraturstudier. För att erhålla filosofie doktorsexamen (PhD) ska doktoranden skriva och muntligt försvara en vetenskaplig doktorsavhandling som är godkänd vid en disputation och klara de kurser som ingår i forskarutbildningen.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning men förväntas även att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön samt bör räkna med institutionstjänstgöring upp till 20 procent, främst undervisning men även andra uppgifter kan förekomma.

Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§

Arbetsspråket på forskarutbildningen är i huvudsak engelska. Icke svenskspråkiga doktorander förväntas dock tillägna sig grundläggande färdigheter i svenska under anställningstiden. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns. 

Studieplan och annan information om forskarutbildningen i genusvetenskap finns tillgänglig på: https://www.genus.lu.se/forskning-0/forskarstudier/doktorandhandboken

Doktoranden kommer att genomföra sina doktorandstudier inom ämnesområdet genusvetenskap med fokus på kulturella analyser av illiberal populism i kristider, både självständigt och i samarbete med andra projektmedlemmar.

Arbetsuppgifterna omfattar projektplanering, datainsamling, bearbetning och analys av materialet, publicering av resultat samt presentationer av preliminära resultat och slutsatser vid konferenser. Doktorander på forskarskolan kommer att ha dubbel anknytning, till forskarskolan och till Institutionen för genusvetenskap vid Lunds universitet. Studenterna förväntas delta i utbildnings- och forskningsaktiviteter både inom forskarskolan och institutionen.

Forskarskolan kommer att erbjuda en mängd obligatoriska och valbara kurser, workshops och seminarier relaterade till illiberal populism, teorier om demokrati ur humanistiska perspektiv och kulturella analyser av kriser. Studenterna kommer också att delta i workshops i akademisk ledning och akademisk karriäruppbyggnad och i mentorprogrammet. Doktorander förväntas engagera sig i att organisera en vetenskaplig konferens under slutskedet av sin utbildning.

Doktoranden kommer att ingå i forskarskolan FUDEM, som finansieras av det svenska forskningsrådet (VR) och respektive fakulteter/avdelningar där studenterna kommer att vara anställda. FUDEM är en tvärvetenskaplig miljö där grupp juniora och seniora forskare inom kulturstudier, etnologi, genusvetenskap och musikvetenskap forskar om de olika kulturella former i vilka illiberal populism visar sig i kristider. Detta är ett samarbete mellan sex svenska universitet, Linnéuniversitetet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Södertörns högskola, Göteborgs universitet och Uppsala universitet.

Tematiskt fokus

Illiberal populism, en ideologi som representerar en motreaktion mot liberalismen, är ett symptom på flera kriser som sätter den liberala demokratins framtid på spel. Den består av olikartade, men överlappande kulturella praktiker, estetiker och diskursiva kamper - från könsrelaterade och invandringsfientliga, till klimatförnekande och vaccinationsfientliga - som motsätter sig progressiv jämlikhetsmobilisering, inklusive antirasism, jämställdhet och klimatpolitik, och som betecknar dem som elitistiska och avskärmade från "vanligt folks" intressen. I denna kristid är det möjligt att förstå illiberala diskurser som antagonistiska och motsägelsefulla - de sammanfogar till synes oförenliga värden, såsom sekulär individualism och religiös kollektivism, tillit till vetenskapen och tro på konspirationsteorier, samtidig vädjar de till känslor och rationalitet genom "cherry picking"-metodik och en stark bekräftelsebias. De är populära bland auktoritära populistiska ledare som använder dessa diskurser för att göra en populistisk vädjan till "folket" för att antingen öka stödet bland väljarna eller för att befästa en våldsam anti-egalitär politik. Med hjälp av en rik arsenal av humanistiska teorier och metoder studerar forskarna vid forskarskolan kulturella, estetiska och diskursiva förkroppsliganden av illiberal populism.

Läs mer om forskarskolan här: https://www.gu.se/en/cultural-sciences/doctoral-studies/the-future-of-democracy-cultural-analyses-of-illiberal-populism-in-times-of-crises-fudem.

Exempel på teman för avhandlingar i genusvetenskap är bland annat:

genus, religiositet och sekularitet; anti-genus rörelser; likheter och skillnader mellan anti-genus diskurser och andra typer av anti-etablissemangsmobilisering (t.ex. anti-vaccinering, anti-migration, förnekande av klimatförändringar); (digital) etnografi av anti-genderism - vem stöder anti-genus ideologier och varför; feministiska teorier om affekt och illiberal populism; epidemiska begränsningar av begreppen illiberal populism och anti-genus; diverse uttryck för feministiskt och queer motstånd och solidaritet i tider av illiberal populism; feministisk populism; illiberal populism och intersektionalitet; konspirationsteorier och anti-genus diskurser.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i genusvetenskap är fullgjorda kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom genusvetenskap på avancerad nivå, varav minst 15 högskolepoäng utgörs av examensarbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.

Som doktorand förordnas enbart den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordningen 5 kap.

Ansökningsförfarande

Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ofullkomliga ansökningar kommer att sorteras bort. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska, och måste innehålla följande:

- Ett personligt brev som visar i) hur urvalskriterierna har uppfyllts, ii) beskrivning av tidigare erfarenheter av relevans för projektet, och (iii) en motivation för valet att gå med i forskarskolan (max 2 A4-sidor);

- CV/meritförteckning;

-en kopia av examensarbetet (eller motsvarande) och andra relevanta publikationer;

-kopior av certifikat och ett betyg av kurser med betyg;

-ett forskningsförslag som relaterar till det övergripande syftet, forskningsfrågor och ramverk enligt huvudprojektets definition (max 1 500 ord, referenser undantagna);

-eventuella tidigare anställningsbevis och minst två referenser som är förtrogna med den sökandes kvalifikationer.

Sista ansökningsdag för tjänsten är 2023-04-03. Utvalda kandidater kommer att bjudas in på digital intervju i slutet av april.

Bedömning

Det viktigaste bedömningsunderlaget är förmågan och potentialen att bedriva kvalificerad forskning inom utlysningens tematiska fokus.

Anställningsvillkor:

Tidsbegränsad anställning, fyra år enligt HF 5 kap 7§

Mer om oss

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2023-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/669
Kontakt
  • Anna Melin, frågor ang. rekryteringsprocessen, anna.melin@sam.lu.se
  • Mia Liinason, frågor ang. tjänsten, mia.liinason@genus.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-01
Sista ansökningsdag 2023-04-03

Tillbaka till lediga jobb