Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Fysiska institutionen vid LTH, Lunds universitet, rekryterar en biträdande universitetslektor i fysik med inriktning mot halvledaroptik. Anställningen är placerad på avdelningen för fasta tillståndets fysik, där omfattande forskning bedrivs centrerad kring olika aspekter av nanofysik, alltifrån materialvetenskap till kvantfysik till olika tillämpningar. Avdelningen, som består av ca 90 personer, är en central del av NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Avdelningen är också starkt involverad i grundutbildningen, bland annat inom civilingenjörsprogrammet "Engineering Nanoscience".

Ämnesområdet kommer att vara inbäddat i det befintliga nätverket av nära samarbete vid NanoLund, inkluderande grupper med internationellt ledande expertis inom syntes, processning och karakterisering av III-V och III-nitrid material. Detta inkluderar tillgång till ett komplett utbud av utrustning för nanofabrikation av halvledare vid Lund Nano Lab, en central nyckelanläggning för tillverkning av material och komponenter på nanoskalan.

Ämne
Fysik med inriktning mot halvledaroptik.

Särskild ämnesbeskrivning
Ämnet ska tolkas brett inom området ljus och halvledarbaserade nanostrukturer. Detta inkluderar såväl grundläggande halvledarfysik, exempelvis exciton- och polaritonfysik i lågdimensionella strukturer, som tillämpningar inom exempelvis fotonik och kvantteknologi. En förutsättning är att forskningsinriktningen kopplar till befintlig forskning inom det strategiska forskningsområdet NanoLund (https://www.nanolund.lu.se), företrädesvis genom att utnyttja den expertis inom epitaxiell odling av halvledare som finns vid Lunds universitet.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.


Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.


Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Betydande dokumenterad erfarenhet av forskning efter doktorsexamen.
 • Betydande dokumenterad forskningserfarenhet (till exempel från postdoc eller forskarutbildning) från annat lärosäte/institut eller relevant erfarenhet från näringsliv/offentlig verksamhet.
 • God samarbetsförmåga, initiativförmåga, förmåga att lösa arbetsuppgifter självständigt samt visat intresse för ledarskap.


Som en del av sin ansökan ska den sökande lämna in en forskningsplan som tydligt beskriver den forskning som kommer att bedrivas under anställningen inom ämnet ”Fysik med inriktning mot halvledaroptik”. Planen ska också beskriva hur den sökandes forskning kan komplettera och förstärka forskningen vid fysiska institutionen och det strategiska forskningsområdet NanoLund (https://www.nano.lu.se). Vidare ska forskningsplanen redogöra för relevanta och realistiska potentiella samarbeten med befintliga forskargrupper inom NanoLund samt för om, och i så fall på vilket sätt, den planerade forskningen kan dra nytta av och samverka med nanofabrikationslaboratoriet Lund Nano Lab (https://www.nano.lu.se/facilities/lund-nano-lab). Kvaliteten på forskningsplanen kommer att väga tungt i bedömningen av ansökan.

Övriga meriter

 • Dokumenterad projektledningserfarenhet.
 • Dokumenterad erfarenhet av handledning och/eller undervisning.


Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Vi erbjuder 
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.  
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i fysik med inriktning mot halvledaroptik
Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Visad pedagogisk skicklighet, vilket även innefattar genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskap om minst fem veckor, om det inte föreligger särskilda skäl.


Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.


Övriga krav

 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Progression inom vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.
 • God förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka extern finansiering.
 • Förmåga att bidra till förnyelse av verksamheten.
 • Förmåga att aktivt bidra till att skapa och genomföra samarbeten med andra forskargrupper inom NanoLund.
 • Tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska. 
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1642
Kontakt
 • Dan Hessman, +46462220337
 • Joachim Schnadt, +46462223925
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
Publicerat 2023-06-29
Sista ansökningsdag 2023-11-06

Tillbaka till lediga jobb