Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Vi letar efter en mycket motiverad postdoktor för att förbättra uppskattningar, modellering och prognoser av antropogena koldioxidutsläpp från europeiska städer och för att stödja städernas arbete för att nå utsläppsminskningar. Syftet med tjänsten är att bidra till forskningsarbetet i två projekt: EU-projektet PAUL, även känt som ICOS Cities, och JACOBIAn, ett projekt som finansieras av Lunds universitets strategiska forskningsområden.

ICOS Cities: kombinerar innovativa mät- och modelleringsmetoder för kartläggning av växthusgasutsläpp i tätbefolkade stadsområden. Projektet stöder European Green Deal och syftar till att utveckla användbara verktyg och tjänster för städer som stöd för deras klimathandlingsplaner.

JACOBIAn - Joint Atmospheric transport modelling of CO2 and Black carbon for Improved CO2 source allocation, syftar till att uppskatta antropogena koldioxidutsläpp genom att använda observationer av sotpartiklar (BC) som ett spårämne för att identifiera och kvantifiera de antropogena koldioxidkällorna i Europa.

Det övergripande målet med detta postdoc-projekt är att utöka och utvärdera den befintliga och allmänt använda flux footprint model FFP (Kljun et al. 2004, 2015) för applikationer i det urbana landskapet.

Tjänsten erbjuder samarbete och utbyte med ett entusiastiskt och tvärvetenskapligt team från internationella partnerinstitutioner inom ICOS-städer, vid University of Innsbruck och vid Lunds universitet, som täcker ett brett spektrum av expertis från atmosfärisk dynamik, invers modelleringsteknik, Large Eddy Simulation, experimentella fluxmätningar, emissionsmodellering, till luftförorenings- och aerosolmodellering.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet
 • Publicera resultat i högkvalitativa tidskrifter
 • Delta i internationella projektmöten och konferenser
 • Möjlighet till undervisning och handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
 • Möjlighet att medverka i ansökningar för ytterligare extern finansiering och att utveckla egna forskningsintressen
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • PhD i Miljövetenskap, Naturgeografi, Beräkningsfysik, tillämpad fysik, informatik, eller liknande naturvetenskapligt ämne
 • Utmärkta kunskaper om atmosfären (särskilt det planetära gränsskiktet, meteorologi, atmosfärstransport)
 • Påvisade kunskaper i programmeringsspråk: Matlab, Python och/eller Fortran
 • En publikationslista som motsvarar karriärstadiet
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift

Utmärkt kommunikationsförmåga, förmåga att arbeta i såväl team som självständigt, och att slutföra aktiviteter i tid.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
 • Pedagogisk förmåga.

Meriter:

 • Påvisade färdigheter i hantering och analys av stora datamängder
 • Påvisade erfarenhet av tekniker för maskininlärning
 • Erfarenhet av spridningsmodelling
 • Erfarenhet av numerisk analys och/eller geospatial statistik
 • Erfarenhet av observationstekniker för spårgaser och analys av växthusgasflöden
 • Problemlösningsförmåga, organisationsförmåga och analytisk förmåga.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år (med möjlighet till förlängning till 3 år) och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max 2 sidor)
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa. Skicka INTE originalhandlingar.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt/ Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2100
Kontakt
 • Natascha Kljun, +46462224731
Publicerat 2023-06-14
Sista ansökningsdag 2023-08-31

Tillbaka till lediga jobb