Lund University, Faculty of Science, Centre for Mathematical Sciences

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Kravprofil
Grundläggande behörighet: Avlagd examen på avancerad nivå samt fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet: Genomgått kurser om 120 högskolepoäng i matematik varav minst 50 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng eller motsvarande utbildning.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden. Utbildningen på forskarnivå i matematik kan innehålla både ren och tillämpad matematik i varierande omfattning.

Forskningsområde
I denna utlysning söker vi en doktorand inom forskningsområdet algebra, i synnerhet representationsteori för algebror. Relevanta ämnen inom representationsteori för algebror som finns representerade vid Lunds universitet är till exempel (högre-dimensionell) Auslander-Reiten-teori, tiltnings- och siltningsteori, tau-tiltningsteori, härledda kategorier av algebror och relaterade triangulerade kategorier, etc. Kandidater med ett bredare forskningsintresse inom algebra uppmuntras också att söka.

Behörighet
Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematik har den som med godkänt resultat genomgått kurser om 120 högskolepoäng i matematik varav minst 50 högskolepoäng på avancerad nivå. Ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng skall ingå. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Övriga krav: Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrund
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

  • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
  • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
  • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
  • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningen i algebra vid institutionen matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska dessutom innehålla aktuellt CV, en kopia av examensarbete (alternativt en sammanfattning ifall arbetet inte är avslutat), en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter (vänligen skicka inte in eventuella rekommendationsbrev som en del av din ansökan), kopia av universitetsbetyg och övriga handlingar som du önskar åberopa.

 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2562
Kontakt
  • Gustavo Jasso Ahuja, senior lecturer, +46462228558/gustavo.jasso@math.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-08-22
Sista ansökningsdag 2023-09-22

Tillbaka till lediga jobb