Lunds universitet, Humaniora och teologi,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Om utbildningen

Doktoranden kommer att ingå i projektet Scripture and Secularism: Mapping the Impact of the Bible on the Conceptualizations of Europe, som finansieras av medel från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Projektet Scripture and Secularism är en receptionshistorisk undersökning av hur Bibeln har setts som stödjande och till och med grundvalen för det sekulära Europas idéer och ideologier sedan 1945.

Doktorandens projekt ska relatera till jämförande arbete om mottagandet av Koranen och Bibeln i samtida diskurser om Europa. Det föreslagna projektet skulle kunna behandla hur uppfattningar om Koranen och Bibeln produceras i till exempel politiska och parlamentariska debatter, tankesmedjor, rättsfall, tryckta och digitala medier, utbildningsmaterial eller föredrag och skrifter av offentliga debattörer.

Doktorandplatsen kommer att vara tvärvetenskaplig och doktoranden kommer att arbeta inom både biblisk receptionshistoria och islamologi.

Doktoranden antas i ett av de tio forskarutbildningsämnena vid Centrum för teologi och religionsvetenskap:

 • Gamla testamentets exegetik
 • Global kristendom och interreligiösa studier
 • Judaistik
 • Kyrkohistoria
 • Nya testamentets exegetik
 • Praktisk teologi
 • Religionsfilosofi med etik
 • Religionshistoria
 • Religionshistoria med inriktning mot islamologi
 • Systematisk teologi

Information om de olika ämnena finns här: https://www.ctr.lu.se/forskning/forskarutbildningsamnen/.

Information om forskarutbildningen vid Humanistiska och teologiska fakulteterna finns på https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/.

Arbetsuppgifter

Forskarutbildning. Institutionstjänstgöring, såsom undervisning och administrativa uppgifter, kan förekomma.

Behörighet

Behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/allmanna-studieplaner/.

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Denna bedöms utifrån kriterierna kvalitet, kvantitet, progression och relevans.

Ansökan

Anvisningar för ansökan till doktorandplats finns här: https://www.ht.lu.se/utbildning/forskarutbildning/ansokan-och-antagning/.

Till ansökan ska bifogas:

 • CV/meritförteckning inklusive relevanta meriter av pedagogisk och administrativ art
 • personligt brev
 • dokumentation av studier på grundnivå och avancerad nivå (Ladok-utdrag eller motsvarande)
 • dokumentation av språkkunskaper relevanta för den sökta utbildningen
 • uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå
 • eventuella vetenskapliga publikationer som har relevans för ämnet
 • projektplan (max 1 500 ord exklusive referenser).

OBS! Alla dokument ska laddas upp i ansökningssystemet i pdf-format.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2906
Kontakt
 • Kristina Arnrup Thorsbro, fakultetssekreterare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
 • Hanna Strømmen, projektledare, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
 • Blaženka Scheuer, biträdande prefekt, https://www.ht.lu.se/kontakt/anstallda/
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-09-15
Sista ansökningsdag 2023-10-15

Tillbaka till lediga jobb