Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Avdelningen för förbränningsfysik är väl etablerad och internationellt erkänd som  framstående inom mätning och utveckling av förbränningsapplikationer relaterade till motorer för mark- och flygfarkoster samt energiproduktion. Institutionen för fysik bedriver forskning inom en lång rad områden tillsammans med andra avdelningar inom tekniska och naturvetenskapliga fakulteterna. Verksamheten bedrivs sedan 2001 i moderna lokaler i Enoch Thulin-laboratoriet vid Fysiska institutionen och i dagsläget arbetar cirka 60 personer vid enheten. Förbränningsfysiks hemsida

Särskild ämnesbeskrivning

Det föreslagna forskningsarbetet består i att utveckla och tillämpa några avancerade laseravbildningstekniker för att bestämma temperaturen på heta ytor som kyls med spraysystem. Huvudmålet med detta projekt är att exakt härleda effektiviteten hos olika spraysystem för kylning av elmotorer. Sådana mätningar kommer att utföras med hjälp av nya ultrasnabba avbildningsmetoder.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

En viktig fråga relaterad till användningen av elmotorer är överskottet av värme som genereras vid effektkrävande drift. För att lösa detta problem är användningen av spraykylning mycket lovande. Detta nya tillvägagångssätt behöver analyseras.

Arbetsuppgiften för detta forskningsprojekt är att i detalj analysera kylningen av elektriska motorer med hjälp av sprayer. Noggranna temperaturmätningar av snabba kylsystem kommer att erhållas genom att kombinera flera avancerade laseravbildningstekniker. Detta inkluderar: 1) Tvåfärgs-LIF-termometri. 2) Livstids-LIP-termometri. 3) Två-fotonexcitation. 4) Strukturerad belysning. 5) Bildinspelning med ultrahög hastighet.

Både makroskopisk avbildning (med synfält i storleksordningen ~12 cm för kvantitativa mätningar) och mikroskopisk avbildning (med synfält i storleksordningen ~5 mm för dynamisk avbildning) kommer att användas under projektet.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Forskning inom ämnesområdet
 • Hjälp till och handledning av doktorander
 • Administration relaterad till ovan angivna arbetsuppgifter
 • Följa planeringen för E-COOL-projektet som finansieras av EIC

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Doktorsexamen inom ämnesområdet.
 • Omfattande kunskap om ultrasnabb bildinspelning.
 • Kunskap om två-fotonexcitation med femtosekundlasrar.
 • Kunskaper i temperaturmätningar med laserbaserad diagnostik.
 • Förmåga att självständigt utforma och genomföra experimentella forskningsprojekt relaterade till tvåfasflödessystem.[SW1]
 • God förmåga att utveckla och bedriva forskning av hög kvalitet[SW2].

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter (ex.):

 • Erfarenhet av temperaturmätningar med temperaturkänsliga färgämnen.
 • Erfarenhet av diagnostiska tekniker baserade på strukturerad belysning.
 • Erfarenhet av laboratoriearbete relaterat till tvåfasflöden.
 • Goda kunskaper i programmering och bildanalys.
 • Tidigare vetenskapliga publikationer inom ämnesområdet[SW3].

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. om-universitetet/jobba-hos-oss

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet (inkl. kopia av doktorsexamen). Läs mer här: Att söka en läraranställning vid LTH

Välkommen med din ansökan!

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/904
Kontakt
 • Edouard Berrocal, edouard.berrocal@fysik.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2024-03-27
Sista ansökningsdag 2024-04-10

Tillbaka till lediga jobb