Lunds universitet, kemiska institutionen (Nfak)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Analytisk kemi är ett av de grundläggande ämnena inom kemi som syftar till att utveckla nya analytiska tekniker och metoder för att identifiera, kvantifiera och studera strukturen och funktionen hos molekyler inom olika områden såsom livsmedelsvetenskap, miljövetenskap, bioteknik/bioenergi, medicin och farmaceutisk vetenskap.

Doktoranden kommer att vara placerad inom Centrum för Analys och Syntes (CAS) vid Institutionen för Kemi som är en mycket internationell enhet som strävar efter rättvis behandling och jämställdhet. Tjänsten finansieras av ett projekt från Svenska Forskningsrådet och är kopplat till det mycket tvärvetenskapliga EU-projektet OpenMIND (https://openmind.dtu.dk), finansierat av EIC Pathfinder programmet. Detta innebär nära samarbete med forskare vid Developmental and Regenerative Neurobiology vid Wallenberg Neuroscience Center (https://www.lunduniversity.lu.se/lucat/group/v1000406), avdelningen för Teknisk Mikrobiologi (www.tmb.lth.se), och Department of Biotechnology and Biomedicine vid Danmarks Tekniske Universitet i Kgs. Lyngby, Danmark (www.bioengineering.dtu.dk). Tjänsten är en fantastisk möjlighet att bedriva banbrytande forskning med internationella auktoriteter inom olika områden och med möjlighet till internationella forskningsvistelser och besök.

Syftet med doktorsprojektet är att utveckla cellbaserade miniatyriserade elektroanalytiska system i nära samarbete med doktorander och postdoktorer inom OpenMIND-projektet med syftet att studera hur tarmens mikroorganismer och deras metaboliter kan påverka tarm-hjärna axeln med fokus på Parkinsons sjukdom.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Det vetenskapliga arbetet kommer att innefatta A) utveckling och karaktärisering av miniatyriserade chipbaserade elektroanalytiska system med integrerade utrymmen vilka möjliggör odling och analys av celler eller organoider som representerar Parkinson sjukdom (i samarbete med forskare från OpenMIND), och B) undersöka hur och om denna Parkinson-modell påverkas av olika tarm mikrobiota.


Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för analytisk kemi som har:

 • Minst 120 högskolepoäng ska utgöras av kemikurser varav minst 30 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå inom den valda inriktningen eller närbesläktade inriktningar.
 • Den särskilda behörigheten kan också ha erhållit genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder


Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter (önskvärda men inte krav)

 • Erfarenhet med utveckling och/eller tillämpning av miniatyriserade analytiska system
 • Erfarenhet av elektroanalytiska tillämpningar/elektrokemi
 • Erfarenhet av cellodling (bakterier och/eller mammaliesceller)
 • Industriell erfarenhet inom ämnen som är relevanta för det aktuella området.
 • Nyfikenhet att lära nya saker och öka sin kunskap, speciellt i tvärvetenskapliga miljöer
 • God förmåga att arbeta självständigt och att formulera och lösa vetenskapliga frågor
 • God förmåga att samarbeta, uthållighet, stabilitet och personlig mognad, samt förmåga att organisera och strukturera arbetet

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.


Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev (max 1/2-1 sida) med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1113
Kontakt
 • Jenny Emnéus, Jenny.Emnéus@kilu.lu.se, Jenny.emnéus@kilu.lu.se
 • Erik Andersson Jardby, Erik.andersson_jardby@kilu.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2024-04-12
Sista ansökningsdag 2024-05-17

Tillbaka till lediga jobb