Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Avdelningen för brandteknik bedriver forskning och undervisning som anknyter till brand och dess konsekvenser. Undervisningen sker främst på Brandingenjörsprogrammet och på vår International Master in Fire Safety Technology. Avdelningen består av cirka 20 anställda, varav sex doktorander som är anställda vid Lunds universitet. Dessutom finns flera industridoktorander. Avdelningen för Brandteknik verkar i en internationell miljö och har kontakt med forskningsorganisationer nationellt och internationellt.

Arbetsmiljön på avdelningen kännetecknas av ett öppet och vänligt bemötande bland alla medarbetare med avsikten att alla ska ges möjlighet att utvecklas personligt och professionellt.

Särskild ämnesbeskrivning

Den brandtekniska forskningen avser generellt fysikaliska och kemiska processer förknippade med uppkomst, tillväxt, spridning och släckning av bränder, interaktioner mellan brand och byggnader/anläggningar, system för att förebygga eller upptäcka brand eller begränsa dess konsekvenser samt utrymning och människors beteende vid brand. Termen brand avser både brand och explosion och omfattar brand inomhus och utomhus. Forskning om påverkansmodeller tar också hänsyn till oönskade utsläpp av brandfarliga, explosiva och/eller giftiga föreningar inom industri och transport. Fokus för tjänsten kommer att ligga på brandutveckling och materialbeteende vid brand. 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet inkluderat experimentella och teoretiska undersökningar.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Aktivt arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Som postdoktor kommer du att arbeta i ett industriellt forskningsprojekt tillsammans med en industriell partner. 

I projektet kommer du att bestämma brandegenskaper hos produkter/material utifrån data från provningar i mikroskala och bestämning av egenskaper hos de material som en produkt baseras på. Prediktionen av produktens/materialets brandegenskaper baseras på korrelationsstudier och modellering. Nya tekniker som maskininlärning kan vara ett alternativ. För att bestämma brandegenskaperna behövs kunskap om följande fysikaliska data för materialet/materialen: mekaniskt beteende, kemisk kinetik, smältbeteende, termiska egenskaper, hållfasthetsegenskaper vid högre temperatur, etc.

Inom projektet förväntas resor och kortare utlandsvistelser vara nödvändiga för samarbetet med industripartnern.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Kunskap och erfarenhet från att genomföra fysiska experiment samt modellering.
 • God förmåga att arbeta självständighet samt att kunna samverka med andra forskare och omgivande samhälle.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter:

 • Kunskap och erfarenhet kopplade till brandtekniska experiment.
 • Kunskaper i brandteknisk modellering av material med data från mikroskala.
 • Erfarenhet från att leda forskningsprojekt.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt 

Anställningen är tidsbegränsad till tre år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”. 

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 september 2024 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1838
Kontakt
 • Patrick Van Hees, patrick.van_hees@byggtek.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-05-28
Sista ansökningsdag 2024-08-02
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb