Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, matematikcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Kravprofil
Den sökande ska ha goda kunskaper inom matematisk analys (speciellt differentialekvationer och funktionalanalys), god analytisk problemlösningsförmåga och god förmåga att arbeta självständigt. Den sökande ska även vara motiverad, initiativrik och uthållig, samt ha god samarbetsförmåga. Goda kunskaper i engelska i tal och skrift krävs.

Arbetsuppgifter
Forskningen kommer att vara inriktad mot icke-linjära vågor, speciellt vattenvågor och icke-lokala dispersiva vågekvationer. Den matematiska teorin bygger på partiella differentialekvationer och forskningen kring dessa ekvationer kombinerar reell och komplex analys, funktionalanalys och metoder för dynamiska system. Ett visst mått av numeriska beräkningar kan förekomma, men tyngdpunkten ligger på matematisk analys.

I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet att antas till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematik har den som med godkänt resultat genomgått kurser om 120 högskolepoäng i matematik varav minst 50 högskolepoäng på avancerad nivå. Ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng skall ingå. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Bedömningsgrund
I första hand beaktas kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och ämnet. I övrigt bedöms förmåga till självständigt arbete samt de övriga kompetensområden som omnämns under kravprofil.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökningsförfarande
Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla aktuellt CV, en kopia av examensarbete (alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat), en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopia av universitetsbetyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa.

 

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2016/4841
Kontakt
  • Erik Wahlén, universitetslektor, +46462228143
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-01-11
Sista ansökningsdag 2017-02-28

Zurück zu Stellenangeboten