Lunds Tekniska Högskola, Matematikcentrum (Matematik LTH)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Arbetsuppgifter

Under de senaste åren har det gjorts stora framsteg inom datorseende angående objektsdetektion och bildigenkänning. Detta beror till stor del på de framsteg som gjorts inom så kallade faltande artificiella neurala nätverk (CNN). En stor begränsning inom dessa tillämpningar är förmågan att hantera naturliga miljöer vid låga ljusintensiteter. I detta tvärvetenskapliga projekt är målet att utveckla artificiella arkitekturer baserade på primitiva djurs neurala strukturer och arkitektur. Det är ett samarbete mellan biologi vid Lunds universitet och bildgruppen på Matematikcentrum vid Lunds Tekniska Högskola. Vi erbjuder en doktorandtjänst baserad på forskning i gränslandet mellan matematik och biologi. Målet är att studera relevanta biologiska modeller och att anpassa och utveckla dessa så att de blir möjliga att använda i relevanta tillämpningar inom bildanalys och datorseende. Specifikt innebär tjänsten att undersöka hur biomimetik och CNN kan användas inom visuell navigering, lokalisering och igenkänning vid låga ljusnivåer.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som 

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller

2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har

1. minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller

2. examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

I praktiken betyder det att den studerande ska ha uppnått en kunskapsnivå inom matematik som åtminstone svarar mot den för civilingenjörsutbildningarna i teknisk matematik eller teknisk fysik alternativt en masterexamen i matematik eller tillämpad matematik.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen.

Bedömningsgrund

Den sökande behöver ha goda egenskaper i matematik och dess tillämpningar inom teknik. God dokumenterad förmåga att tillgodogöra sig nya kunskaper i ämnet och dess tillämpningar är meriterande. Erfarenhet av matematisk modellering, biologisk modellering, datorseende och bildanalys samt maskininlärning är också meriterande. Bedömningen görs efter följande kriterier:

1. Kunskapsnivå och tidigare studireresultat i matematik och dess tillämpningar inom teknik, samt god förmåga att tillgodogöra sig nya kunskaper i ämnet och dess tillämpningar.
2. Erfarenhet av matematisk modellering och biologisk modellering.
3. Erfarenhet och kunskaper inom  datorseende och bildanalys samt maskininlärning.

Bedömningen baseras på givet underlag i form av dokumenterade meriter, skriftlig ansökan samt, för en mindre grupp utvalda sökande, intervju.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3129
Kontakt
  • Frank Wikström, +46462228564
  • Magnus Oskarsson, +46462228538
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-01-15
Sista ansökningsdag 2018-02-05

Zurück zu Stellenangeboten