Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid den yrkes- och miljödermatologiska avdelningen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö (YMDA) bedrivs sedan 1995 traditionell sjukvårdsverksamhet och en omfattande utvecklings- och forskningsverksamhet. Hudsjukdomar som orsakas av arbets- och fritidsmiljön är mycket vanliga i en omgivning som ständigt förändras beträffande arbetsmiljö och processer samt introduktion av nya kemikalier och produkter. Forskningsaktiviteten vid YMDA är mycket hög och utgår ofta från behovet av en förbättrad diagnostik och prevention av hudproblem relaterade till beskrivna förändringar i arbets- och fritidsmiljö."

Anställningen kommer att vara placerad vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Befattningen är förenad med anställning som specialistläkare/överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår forskning, forskarutbildning och undervisning vid fakultetens läkarutbildning inom det yrkes och miljödermatologiska området. Andra arbetsuppgifter som normalt är förenade med en anställning som professor inkluderar viss administration, interna och externa förtroendeuppdrag nationellt och internationellt.

Inom ramen för specialist/överläkartjänsten ingår självständig klinisk tjänstgöring inom yrkesderamtologi.

Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet enligt Högskoleförordningen 4 kap 3 §.

Den sökande ska vara specialistkompetent i dermatologi och venerologi.

Eftersom anställningen som professor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare, krävs att sökanden innehar för läkaryrket nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket) vid tillträdet.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha visat mycket stor vetenskaplig skicklighet och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att tillmätas den vetenskapliga skickligheten.

Den sökande skall ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en hög nationell och internationell nivå som forskare. Vidare är det meriterande om den blivande innehavaren innehar huvudmannaskap för forskningsanslag beviljade i nationell eller internationell konkurrens. Erfarenhet av translationell och i vården implementerbar forskning är meriterande.

Dokumenterad klinisk självständighet och erfarenhet av att leda kliniskt arbete inom yrkesdermatologi är särskilt meriterande.

Den sökande ska ha visat pedagogisk skicklighet såväl inom undervisning som inom handledning, både på grund/avancerad och forskarutbildningsnivå.

Hänsyn kommer även att tas till dokumenterad ledarskapsförmåga, samt förmåga att interagera med det omgivande samhället.

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av högskoleförordningen, Lunds universitet anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor: www.med.lu.se/lfn

I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning.

Ytterligare upplysningar lämnas av dekanus Erik Renström, tel: 046-222 80 84, e-post:Erik.Renstrom@med.lu.se eller

prefekt Patrik Midlöv, tel 040-39 13 63 eller Patrik.Midlov@med.lu.se

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av chef enheten rekrytering, löner och HR-stöd, Kajsa Johnsson, tel 046-222 08 22, e-post: Kajsa.Johnsson@med.lu.se

Ansökan
Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden. Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2019-04-01. Ansökningstiden förlängd till 2019-05-02

Ansökan ska redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställningen (se www.med.lu.se/lfn under rubriken Meritsammanställning och CV)

Observera att ansökan måste vara skriven på engelska. Betygsavskrifter och tjänstgöringsintyg mm behöver däremot inte översättas.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

 

Anställningsform Unbefristete Anstellung
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Malmö
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1324
Publicerat 2019-02-05
Sista ansökningsdag 2019-05-02

Zurück zu Stellenangeboten