Medicinska fakulteten, Institutionen för translationell medicin

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Arbetsuppgifter
Forskarutbildning i projekt "Bioinformatic analysis of proteogenomic and clinical data". Anställningen är placerad vid institutionen för translationell medicin i samarbete med institutionen för biomedicinsk teknik, båda vid Lunds universitet.

Doktoranden kommer att utarbeta nya arbetsflöden och algoritmer för att karakterisera proteogenomikdata inom två områden - reproduktionsmedicin och malignt melanom.

Doktorandprojektet har fokus på proteomik och bioinformatik inom reproduktionsmedicin och malignt melanom. Inom reproduktionsmedicin utvärderas nya biomarkörer för testosteron; testosteronberoende peptider har identifierats och värdet av dessa studeras i olika kliniska material.

Inom malignt melanom är målet att kartlägga heterogeniteten i tumörvävnad från malignt melanom med fokus på proteomik samt genomik och klinisk information - betydelse av tumörheterogenitet? Huvuddelen av arbetet utgörs av bioinformatikarbete.

Kvalifikationer
Förutom behörighet till utbildning på forskarnivå enligt nedan krävs följande för denna anställning:
- Minst två års erfarenhet av bioinformatikanalys av masspektrometriresultat.
- Minst två års erfarenhet av praktiskt laboratoriearbete inom proteomik.
- Minst två års erfarenhet av arbete inom bioteknologi.

Särskilt meriterande är erfarenhet av robotbaserad provupparbetning. Den sökande bör vara mycket motiverad och ambitiös, och förväntas utveckla en hög grad av oberoende och bidra kreativt till projektet. Projektet har lokala, nationella och internationella samarbetspartners och god kommunikationsförmåga krävs.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1679
Kontakt
  • Johan Malm/professor, +4640333536
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-05-15
Sista ansökningsdag 2018-06-05

Zurück zu Stellenangeboten