Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Vi söker en högmotiverad postdoktor. Sökande med internationell forskningserfarenhet och bakgrund i molekylärbiologi, gärna med inriktning på immunologi eller utvecklingsbiologi, uppmuntras att söka. Du kommer att välkomnas till en ungdomlig, vänskaplig och dynamisk miljö. Anställningens utformning beskrivs nedan.

Laboratorieinformation
Innehavaren av anställningen kommer att ingå i den nya forskargruppen för cell-, vävnads- och organteknik som är en del av Wallenbergcentret för molekylär medicin (WCMM LU) vid Lunds universitets medicinska fakultet (https://www.med.lu.se). Med fokus på regenerativ medicin är WCMM LU en del i en rikstäckande satsning på att stärka Sveriges ställning som en världsledande aktör inom Life Science (https://www.med.lu.se/wcmm).

Forskargruppens mål är att analysera cellulära och molekylära mekanismer vid benbildning och skelettläkning. Med ett avancerat tredimensionellt odlingssystem, modifierade mänskliga stamceller som kan induceras för celldöd samt protokoll för vävnadsteknik, studerar vi brosk-, ben- och benmärgsbildning i ett mänskligt/människoliknande system. Den samlade kunskapen från dessa experiment kommer att användas för att utforma cellbaserade men cellfria extracellulära matriser för vävnadsteknisk användning vid skelettläkning. Laboratoriet bedriver i det avseendet såväl grundforskning som tillämpad forskning. Laboratoriet är placerat på Biomedicinskt centrum inom den medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. För mer information se laboratoriets hemsida: www.bourginelab.com.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av anställningen kommer att utforma nya modifierade mänskliga celler som kan induceras för celldöd och som uttrycker nyckelgener i benbildningsprocessen samt samordna tillhörande projekt. Cellerna kommer att användas för att ta fram biologiska extracellulära matriser som skräddarsytts för benbildning. Mer specifikt förväntas berikning med specifika proteiner ha en positiv effekt på blodkärlsutveckling, vävnadåterväxt, och rekrytering av immunceller. Innehavaren kommer sedan att inrikta sig på att utforma cellbaserade men cellfria transplantat med optimala regenerativa egenskaper för utvärdering i olika djurmodeller.

Kvalifikationskrav
Du är nydisputerad och har doktorsexamen i för anställningen relevant ämnesområde före ansökningstidens utgång. Du söker en postdoktorsanställning för att komplettera din nuvarande kompetens/bakgrund.

Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet pga av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Du har gedigen erfarenhet av att utforma konstitutiva/inducerbara genetiska system för tillväxt/förlust av funktioner i celler. Du har förmåga att på denna grund framställa lentivirala vektorer för transducering av mänskliga celler och genomföra funktionell karaktärisering. Synnerligen lämpad för tjänsten är den som självständigt behärskar datorprogram för kloning och tillhörande laboratorietekniker, analys av sekvenserad data samt RNA- och proteinanalys. På laboratoriet kommer du att få en gedigen utbildning i att arbeta med mänsklig cellbiologi, cell-, vävnads- och organteknik samt tredimensionella odlingssystem.

Önskvärda meriter är utmärkt muntlig och skriftlig språkfärdighet på engelska samt gedigen erfarenhet av arbete med molekylärbiologiska tekniker, flödescytometri och grundläggande cellodling. Förmåga att arbeta med djur är meriterande. Erfarenhet av immunologi i mus/människa, hematopoes och utvecklingsbiologi uppskattas.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/1841
Kontakt
  • Paul Bourgine/paul.bourgine@med.lu.se, 046-2220000
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-06-19
Sista ansökningsdag 2018-08-27

Zurück zu Stellenangeboten