Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Forskare i Biomedicinsk teknik (Biomekanik)

Särskild ämnesbeskrivning

Ökad förståelse av mekanobiologiska principer i senvävnad

Generell beskrivning:
Forskargruppen inom biomekanik fokuserar på att förstå sambanden mellan rörelseapparatens mekanik och biologi, dess degenerativa sjukdomar och läkning av kroppens vävnader. Experimentella metoder kombineras med mekanisk modellering. Forskningen appliceras på kliniska problem inom ortopedin för att öka förståelsen för läkning av rörelseapparatens vävnader.

Bakgrund till projekt:
Senor förbinder muskler med ben och gör så att kroppen kan röra sig på ett energieffektivt sätt. Senor anpassar sig till sin lokala mekaniska miljö och mekanisk belastning har därför visat sig vara gynnsam vid t.ex. läkning. Vid senruptur går kollagenfibrerna av och den nya vävnaden som bildas är en oordnad ärrvävnad som går sönder om den belastas normalt. Lämplig och kontrollerad belastning däremot omorganiserar vävnaden så att kollagenet blir parallellt igen och hjälper till att återställa senans mekaniska funktion.

Syfte:
Tjänsten ingår i ett projekt med målet att systematiskt studera hur olika nivåer av belastning påverkar normala senors funktion, samt deras läkningsprocess. Forskningen kombinerar mekanisk modellering med experimentella studier där senan studeras på flera längdskalor samtidigt. Beräkningsmodeller som kan beskriva senan konstitutivt som material kommer att utvecklas tillsammans med adaptiva mekanobiologiska modellen av läkning av senor. Experiment genomförs för att studera hur belastning påverkar sammansättning, struktur och mekanisk funktion, genom att speciellt fokusera på det viskoelastiska kollagenet. Målet är att identifiera viktiga mekanismer för att återställa hälsenans mekaniska funktion tidigt och effektivt. Fokus kommer i synnerhet ligga på eventuella funktionsrelaterade markörer som antyder långsiktig och lyckad läkning utan återruptur. Resultaten kommer bidra till ny kunskap som är väsentlig för att föreslå bättre behandlingar av hälsenerupturer.

Tjänsten fokuserar på att utveckla och använda djurmodeller (främst råttor) för att ändra den mekaniska belastningen hos senan, både i intakta och läkande senor.  Analysen kommer innefatta olika typer av histologi och mikroskopi för att förstå vilken typ av vävnad som bildats.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som forskare ingår främst att bedriva forskning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även (ex.):

 • Forskaren förväntas planera och genomföra djurexperiment enligt ovan, inklusive operation och analys av data.
 • Forskaren förväntas planera och analysera den vävnad som bildats, både relaterat till kollagen typ och matris, genom att använda mikroskopi och histologi baserade metoder.
 • Forskaren förväntas handleda examensarbetare och assistera vid handledning av forskarstuderande.
 • Forskaren förväntas assistera gruppen med ansökningar av extern forskningsfinansiering.

Behörighet
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av arbete med mjuka vävnader och eventuellt djurexperiment ses som fördelaktigt.
 • Forskaren bör ha en bakgrund inom biologi, ortopedi, eller biomedicinsk teknik.
 • Forskaren bör ha en stark bakgrund inom experimentell forskning, med erfarenhet av att arbeta med försöksdjur
 • Erfarenhet från mjuka vävnader med mekanobiologiska frågeställningar, och rörelseapparaten är meriterande.
 • Forskaren förväntas ha erfarenhet av histologibaserade metoder och/eller mikroskopi, och/eller mekanisk prövning

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av forskare ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga krav/meriter:

 • Forskaren skall kunna driva sitt forskningsprojekt självständigt, samt ha kapacitet att skriva vetenskapliga publikationer.
 • Forskaren skall kunna handleda yngre forskare.
 • Forskaren bör ha erfarenhet från multidisiplinära projekt.
 • Erfarenhet från internationella nätverk och miljöer är positivt.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är heltid under 1 år. Tjänsten innebär ett samarbete med Linköpings Universitet och forskaren förväntas delvis kunna arbeta från Linköping.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska, om inget annat anges. Vid LTH används en särskild meritportfölj för att redovisa och dokumentera meriter. Utforma ansökan enligt nedanstående disposition och bilägg den som tre PDF-filer (i rekryteringssystemet). Läs mer här:

http://www.lth.se/omlth/ledigatjanster/soeka-laeraranstaellning-vid-lth/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/39
Kontakt
 • Hanna Isaksson, +46462221749
 • Johan Nilsson, +46462227532
Publicerat 2019-01-11
Sista ansökningsdag 2019-01-25

Zurück zu Stellenangeboten