Lunds Universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Vill du vara en del av en forskningsmiljö som är inriktad på att skapa en allmän ram för att förutsäga och testa pollinatörers sårbarhet för förändring av livsmiljöer med hjälp av visuell morfologi för att identifiera nischspecialisering inom ett antal taxa?

Detta forskningsprojekt – Ett nytt ramverk för att förutspå pollinerande insekters habitatkrav – är finansierat genom ett anslag från Vetenskapsrådet (VR), för byggandet av en tvärvetenskaplig forskningsmiljö där vi ska undersöka vilken roll insekters syn spelar när det gäller att driva hur antalet pollinatörer påverkas av miljöförändringar. Detta görs av ett tvärvetenskapligt forskningslag med expertis inom landskapsekologi, sinnesbiologi, molekylär systematik, och makroekologi. Nu söker vi inom ramen för detta projekt en postdoktor med expertis i landskapsekologi.

Arbetsuppgifter
Den huvudsakliga arbetsuppgiften blir att utföra forskning inom VR-projektet, med särskild fokus på landskapsekologiska aspekter. Postdoktorn kommer att utföra fältstudier och fältexperiment för att undersöka hur pollinatörer under sin födosökning påverkas av den visuella miljön. Utöver detta kommer postdoktorn genomföra avancerade statistiska analyser för att relatera resultaten till information som insamlats i projektet om insekters synmorfologi och -kapacitet. Postdoktorn kommer även bidra till den generella vetenskapliga diskussionen i forskningsgruppen och till viss undervisning.

Kvalifikationer
Anställning som postdoktor kräver att sökanden har en doktorsexamen, eller en internationell examen motsvarande en doktorsexamen, inom tjänstens ämnesområde, avslutad tidigast tre år innan sista ansökningsdatum. Vi letar efter en person med doktorsexamen i ekologi, med erfarenhet av insektsstudier. Erfarenhet av födosökningsstudier eller landskapsekologiska studier är särskilt meriterande. Sökanden ska ha demonstrerat färdigheter i att producera vetenskapliga artiklar av hög kvalitet publicerade i internationella vetenskapliga tidskrifter, samt färdigheter i att utföra avancerade statistiska analyser. Arbetsspråket är engelska och vi förväntar oss därför mycket goda färdigheter i engelska, såväl tal som skrift.

Villkor
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2466
Kontakt
  • Henrik Smith, professor, +46 46 222 9379, Henrik.Smith@biol.lu.se
  • My Geborek, personalsamordnare, +46 46 222 48 53, my.geborek@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-07-01
Sista ansökningsdag 2019-09-15

Zurück zu Stellenangeboten