Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Avdelningen för Biomedicinsk teknik har ca 50 forskare som genom teoretisk och experimentell verksamhet adresserar frågeställningar kopplade till medicinska och biologiska forskningsområden utgående från en teknikvetenskaplig kunskapsbas.

Vår grupp är välrenommerad inom forskningsområdet akustofluidik på grund av våra grundläggande experimentella studier av ultraljudsresonanser för att generera krafter på mikroskopiska objekt inuti mikrokanaler. Vi utvecklar även applikationer för detta inom det medicintekniska området. Exempel på tillämpningar är att sortera fram cirkulerande tumörceller ur cancerpatienters blod eller att fånga in extracellulära vesiklar från blod och urin.

Ämnesbeskrivning

Drivs du av en längtan att utforska grundläggande fysik och är du intresserad av dess framtida tillämpningar inom medicinsk teknik? Är du sugen på att bygga upp dina egna experiment i samarbete med duktiga och trevliga kollegor? Är du intresserad av en karriär som forskare inom akademin eller förbereder du dig för ett framtida jobb på en forsknings- och utvecklingsavdelning på ett företag?

Projektet du kommer att jobba i syftar till att utveckla ultraljudsteknologi för att sortera fram sällsynta celler ur blodprover inom loppet av några minuter. För att åstadkomma detta kommer vi att studera grundläggande interaktioner och transportfenomen kopplat till ultraljudsresonanser på mikroskalan. Projektet är finansierat via Europeiska forskningsrådet (ERC).

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Det egna forskningsarbetet kommer primärt att bestå av experimentella studier av grundläggande fysikaliska fenomen relaterat till stående ultraljudvågor i mikrofluidik-system. I projektet ska vi även utveckla en teknikplattform för att hantera celler i mikrofluidik-system med målet att skilja ut, avbilda och samla upp undergrupper av blodceller ur blodprover med ultraljud. Följande är exempel på arbetsuppgifter:

 • Arbeta med experimentell fysik i nära samarbete med teoretiker
 • Design av mikrofluidik-chip för akustisk separation av celler
 • Bygga ett mikrofluidik-system med pumpar, ventiler, styrelektronik och mjukvara
 • Bygga en kombinerad optik- och akustikplattform för studier av akustiska strömningsfenomen inuti mikrokanaler
 • Mikroskopering och bildanalys
 • Hantering av blodprover och odlade celler
 • Författa akademiska publikationer och illustrationer
 • Presentera forskningsresultat vid vetenskapliga konferenser
 • Biträda vid handledande av examensarbetare och studenter på grundnivå
 • Delta vid gruppmöten och seminarier


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biomedicinsk teknik uppfyller den som har: minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

 

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Civilingenjör gärna inom teknisk fysik, nanoteknologi, elektroteknik, maskinteknik, biomedicinsk teknik eller motsvarande
 • Erfarenhet av ultraljudsfysik eller teknik
 • Erfarenhet av laser eller optiska system
 • Erfarenhet av mikrofluidik
 • Erfarenhet av teknik- eller produktutveckling
 • Erfarenhet av programmering
 • Erfarenhet av bild- och databehandling
 • Intresse för biologi och medicin

 
Det är viktigt att vara strukturerad, självgående, initiativtagande, ihärdig och ha god samarbetsförmåga. Hänsyn kommer också att tas till personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

 

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3976
Kontakt
 • Per Augustsson, +46462229371
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-11-28
Sista ansökningsdag 2019-12-23

Zurück zu Stellenangeboten