Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

MAX IV är ett svenskt nationellt storskaligt forskningslaboratorium med Lunds Universitet som värd. Det tillhandahåller forskare från Sverige och internationellt, med toppmodern instrumentering för forskning inom områden som teknik, fysik, strukturbiologi, kemi och nanoteknik. Vid full uppbyggnad kommer laboratoriet ta emot mer än 2000 forskare årligen, utföra banbrytande experiment i material och biovetenskaper med hälp av det briljanta röntgenljuset.


Särskild ämnesbeskrivning

Bakgrund: Forskargruppen inom biomekanik fokuserar på att förstå sambanden mellan rörelseapartatens mekanik och biologi, med fokus på kliniska problem inom ortopedin. Vävnadskarakterisering med hjälp av synkrotronljus har blivit centrala för att förstå sambanden mellan vävnadens funktion, struktur och sammansättning. 

NanoMAX och SoftiMAX är båda nanoprob strålrör, utformade för att dra full nytta av MAX IV:s exceptionellt låga emittans och resulterande koherensegenskaper för röntgenstrålen, som möjliggör avbildningsapplikationer med en aldrig tidigare skådad upplösning. NanoMAX använder hårdröntgenstrålning och har varit i drift sedan 2017. Tillgängliga tekniker inkluderar skannande röntgendiffraktion och koherent avbildning i Bragg-geometri, ptychography och koherent diffraktionsavbildning samt röntgenfluorescens-avbildning (XRF). SoftiMAX är ett mjukröntgen-strålrör som planeras att vara i drift 2021. Tillgängliga tekniker inkluderar Scanning Transmission X-ray Microscopy (STXM), ptychography och XRF avbildning.

Syfte: Tjänsten fokuserar primärt på XRF-avbildning, med huvudsyftet att utveckla en mer intuitiv dataanalyspipeline med tonvikt på applikationer för life science-orienterade användare. Målen kommer att uppnås genom ramen för forskningsfrågorna som behandlas inom biomekanikgruppen med fokus på att förstå funktion-struktur-sammansättningsrelationer i mineraliserade vävnader. Särskild tonvikt ligger på att belysa Zinks roll i mineralisering av ben.

Denna anställning är på Biomedicinsk teknik, men med en stor del tillbringad på MAX IV-laboratoriet.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning och strålrörsutveckling. Användarstöd ingår i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar även (ex.):

 • Postdoktorn förväntas designa, planera och genomföra forskningsprojektet kopplat till mineralisering i ben med XRF
 • Beroende på intresse kan postdoktorn också kombinera XRF-avbildningstekniker med andra tillgängliga metoder vid strålslinjerna (t.ex. vidvinkelröntgenspridning, nanodiffraktion, ptychografi och STXM      
 • Postdoktorn förväntas ta ansvar för att planera och utveckla en intuitiv och mer automatiserad analyspipeline för XRF-data, framförallt användbar för life science-användare vid NanoMAX och SoftiMAX       
 • Postdoktorn förväntas hjälpa till med användarsupport för relevanta experiment, inklusive experiment-förberedelser och vägledning i dataanalys     
 • Postdoktorn förväntas vara aktivt i workshops, föreläsningar och utåtriktande verksamhet mot life science använadare   
 • Möjligheter att också handleda MSc-examensprojekt och att hjälpa gruppen när man söker extern forskningsfinansiering finns.

Behörighet Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Postdoktorn bör ha en bakgrund inom fysik, tillämpad matematik, teknik eller andra relevanta områden
 • Demonstrerad erfarenhet av synkrotronrelaterade tekniker, där erfarenhet av XRF avbildning är fördelaktigt
 • Erfarenhet av röntgendataanalys
 • Vetenskaplig datorprogrammeringsfärdighet, helst i Python (eller C ++), och erfarenhet av storskalig databehandling.
 • Visad förmåga att arbeta i team och interagera med forskare och teknisk personal från olika områden i en dynamisk miljö.

 

Ytterligare krav betraktas som tillgångar

 • Erfarenhet från livsvetenskaperna med biologisk vävnadskarakterisering är meriterande.
 • Erfarenhet av mjukvaruutveckling för vetenskapliga applikationer är meriterande.
 • Erfarenhet av att tillhandahålla användarstöd är meriterande
 • Internationell erfarenhet av nätverkssamarbete är fördelaktigt

 

Bedömningsgrunder Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • God förmåga för vetenskaplig kommunikation.

 

Övriga meriter:

 • Postdoktorn skall kunna driva sitt forskningsprojekt självständigt, samt ha kapacitet att skriva vetenskapliga publikationer.
 • Postdoktorn bör kunna tillhandahålla användarstöd.
 • Erfarenhet från internationella nätverk och miljöer är positivt.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

 

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska, om inget annat anges. Vid LTH används en särskild meritportfölj för att redovisa och dokumentera meriter. Utforma ansökan enligt nedanstående disposition och bilägg den som tre PDF-filer (i rekryteringssystemet). Läs mer här:

http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenkommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2399
Kontakt
 • Hanna Isaksson, +46462221749, hanna.isaksson@bme.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-06-30
Sista ansökningsdag 2020-08-23

Tillbaka till lediga jobb