Lunds universitet, avd medicinsk strålningsfysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för medicinsk strålningsfysik bedriver forskning och utbildning inom joniserande och icke-joniserande strålning, och dess användning främst inom medicinska tillämpningar. De viktigaste områdena är magnetisk resonanstomografi (MRI), strålbehandling, röntgenfysik och nukleärmedicin.

Forskningsgruppen för MR fysik (https://www.msf.lu.se/research/mr-physics-group) arbetar med forskning och utveckling av teori och teknik för MRI. Fokus ligger på utveckling av nya tekniker för bedömning av funktionell information relaterad till perfusion, diffusion, kortikal aktivering/fMRI,  flow, CEST samt kvantitativ MRI i hjärnan och i rörelseapparaten.

Beskrivning
Diffusion MRI (dMRI) mäter mikroskopiska egenskaper i vävnaden genom att studera slumpmässig rörelser av vattenmolekyler. I tät vävnad med små celler är diffusionen långsam, medan är snabbare i lös vävnad. dMRI kan därför upptäcka aggressiva tumörer med tät vävnad. Dessvärre saknar dagens dMRI förmågan att särskilja och kvantifiera specifika egenskaper hos vävnaden såsom cellers storlek eller membrans permeabilitet. Genom att förbättra inkodningen av dessa egenskaper kan det bli möjligt att skilja flera olika egenskaper hos vävnaden, såsom celltäthet, cellform, blodvolym och membranens permeabilitet, vilket ger överlägsen detaljrikedom jämfört med dagens teknik.

Uppgift
Huvuduppgiften är att utveckla, validera och tillämpa nya dMRI-metoder med hjälp av så-kallade fria gradientvågformer för att kartlägga egenskaper hos tumörer som genomsnittlig cellstorlek, membranpermeabilitet och vaskularitet. Specifikt innebär uppgifterna att (i) utveckla nya mikrostrukturmodeller, (ii) validera modellerna med Monte Carlo-simuleringar och mätningar i vävnad, och (iii) använda och tillämpa metoden i tidiga kliniska studier för att testa metodens genomförbarhet. Uppgiften kan också omfatta utveckling och validering av maskininlärningsmetoder för parameterskattning och bildrekonstruktion. 

Behörighet
Studenter med grundläggande behörighet till forskarutbildning är de som antingen har avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng kommer från forskarutbildningen, eller förvärvat i stort sett motsvarande kunskaper på annat sätt, i Sverige eller utomlands.

För att bli antagen till forskarutbildning i medicinsk strålningsfysik måste den sökande dessutom ha en magisterexamen i medicinsk fysik (eller motsvarande utländsk examen), eller genomgått en alternativ universitetsutbildning för att uppnå grundläggande behörighet motsvarande 240 högskolepoäng, varav kurser på minst 60 högskolepoäng är direkt relevanta för forskarstudierna, samt avlagt en masteruppsats (eller motsvarande) på motsvarande minst 30 högskolepoäng. 

Övriga krav:

 • Förmåga att kommunicera väl på talad och skriftlig engelska, till en standard som gör det möjligt att skriva vetenskapliga publikationer på ett godtagbart sätt
 • Innehavaren av denna tjänst skall ha förmåga att undervisa, som en del av institutionsuppdragen.

Utvärderingskriterier:

 • Mycket goda kunskaper om MR-fysik
 • Fullgjort examensarbete med inriktning på diffusion MRI
 • Tidigare erfarenhet av forskning inom diffusions MRI
 • Goda kunskaper i olika programmeringsspråk
 • Förmåga att samarbeta med kollegor

Antagning till forskarnivå (forskarutbildning) baseras främst på den utvärderade förmågan hos studenten att fullfölja och dra nytta av sådana studier. .

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökan
Ansökan ska göras online. En ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.

Ansökan skall innehålla följande:

1. Cv
2. En kopia av examensarbetet på 30 högskoleprov (eller motsvarande)
3. Kopior av intyg och handlingar som sökanden önskar göra anspråk på.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast möjligt eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/2682
Kontakt
 • Linda Knutsson, professor, linda.knutsson@med.lu.se,
 • Markus Nilsson, biträdande universitetslektor, markus.nilsson@med.lu.se ,+46 70 25 23 745
 • Magdalena Brossing, personalsamordnare, +46 46 222 95 62
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-08-28
Sista ansökningsdag 2020-09-17

Tillbaka till lediga jobb