Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter
Doktoranden antas till forskarutbildningen i miljövetenskap vid Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC), en attraktiv forskningsmiljö med mål att utveckla vetenskaplig kompetens och tvärvetenskaplig forskning mellan institutioner och ämnen inom universitet och samhället. Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och avslutas med att doktoranden vid offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling. Den som anställs som doktorand uppbär lön från universitetet under fyra år och ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Institutionstjänstgöring om upp till 20 procent av heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Doktoranden får tillgång till en arbetsplats. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Läs mer om forskarutbildningen i miljövetenskap vid CEC här: https://www.cec.lu.se/sv/utbildning/forskarutbildning/miljovetenskaplig-forskarutbildning

Anställningen är förlagd till Statsvetenskapliga institutionen och är en del av forskningsprojektet ”Grön skogspolitik: en jämförande utvärdering av resultat och avvägningar över Fenno-Scandinavia (GreenPole)”. Projektet är tvärvetenskapligt och använder flera modeller och metoder från ekologi, miljövetenskap och samhällsvetenskap och kombinerar dem i en övergripande socioekologisk ram. Det övergripande målet för projektet är att utvärdera effekterna av skogspolitiken genom en modulär, integrerad policybedömningsmodell och härleda evidensbaserad policyrådgivning. Doktoranden förväntas bidra till projektet genom en analys av skogsägarnas och andra markanvändares beteendemässiga svar på (förändringar i) Fenno-skandinavisk skogspolitik genom teoribaserad, datakalibrerad agentbaserad modellering. Ett mål är att modellera både tidigare markanvändningsmönster och utveckla en kalibrerad modell för att göra scenarianalys. Doktorandprojektet ska utvecklas i nära samarbete med projektgruppen. I synnerhet ska datainmatning och utdata från ABM till och från andra moduler i den övergripande projektmodelleringsarkitekturen beaktas vid modellutveckling. 

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildning (HF kap 7 § 35) krävs att den sökande har
• grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha förskrivit, och
• bedöms i övrigt ha sådan förmåga som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildning (SFS2010:1064).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
• avlagt en examen på avancerad nivå,
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Särskild behörighet
Den sökande ska förutom den grundläggande behörigheten för forskarutbildningen ha minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet miljövetenskap, statsvetenskap, hållbarhetsstudier, ekologi, ekonomi eller datavetenskap eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet. 

Bedömningsgrund
Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid antagning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Kunskaper i datorbaserad statistisk eller matematisk modellering, t.ex. i R, Python, C++, Java, Julia eller motsvarande programmeringsspråk är ett krav. Erfarenhet av eller ett starkt intresse för agentbaserad modellering är önskvärt, liksom kunskap om modellparameterisering och validering, inferentiell statistik och maskininlärning. Därutöver är erfarenhet av eller ett starkt intresse för markanvändningsfrågor, grön ekonomi och/eller skogspolitik är önskvärt.

Ansökningsförfarande
Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan ska innehålla:
• ett personligt brev;
• en meritförteckning som visar behörighet för forskarutbildning i miljövetenskap;
• examensbevis och betyg;
• uppsats på svenska eller engelska på avancerad nivå eller motsvarande;
• namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner (företrädesvis verksamma inom akademin);
• en kortfattad forskningsplan, omfattande max 1 000 ord.

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/2383
Kontakt
  • Nils Droste, projektledare, nils.droste@svet.lu.se
  • Natascha Kljun, miljövetenskap, natascha.kljun@cec.lu.se
  • Magdalena Bexell, Statsvetenskapliga institutionen, magdalena.bexell@svet.lu.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46(46)2229364
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46(46)2229362
Publicerat 2021-06-30
Sista ansökningsdag 2021-08-15

Tillbaka till lediga jobb