Lunds universitet, Genusvetenskapliga institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier). Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand uppbär lön från universitetet under fyra år och ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Institutionstjänstgöring om upp till 20 procent av heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Genusvetenskapliga institutionen har en väletablerad tradition inom queer- och transstudier. Utlysningen är öppen för forskningsansökningar som har utgångspunkt i dessa vetenskapliga fält och kopplar till studier i religion och religiositet.

Institutionen välkomnar forskningsplaner som tar upp föränderliga aspekter av religion samt hur religion i sig också kan bli föremål för förändring.

Anställningen är knuten till projektet, Levbarhet i skärningspunkten mellan religion, genus och sexualitet. Detta projekt är finansierat av FORTE (ID no 2021-01970), en etnografisk studie av religiösa och sociala barriärer för hbtq+ personer inom olika religiösa samfund.

Trots att Sverige ofta lyfts fram som ett sekulärt och liberalt land med en bred acceptans för samkönade förhållanden, beskriver ny forskning en motsägelsefull situation för religiösa hbtq+ personer.

Denna etnografiska studie syftar till att undersöka dessa motsägelser genom att utforska religiösa och sociala barriärer för hbtq+ personer inom olika religiösa samfund i Sverige. Projektets målsättning är att belysa effekterna av internaliserad hbtq+negativitet och heteronormativitet, samt att identifiera vad levbarhet är och kan vara för religiösa hbtq+ personer.

Vi söker nu en doktorand för forskning inom projektet. Forskningen kommer ske individuellt men även i samarbete med andra forskare i projektet. Vi söker en person som är motiverad att utföra forskning av hög kvalité och som har tidigare kunskap om muslimska, judiska, samiska och/ eller katolska gemenskaper i Sverige, samt ett intresse för genus- och queer-perspektiv. Muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska är ett krav för denna anställning.

För mer information om projektet klicka på denna länk: https://www.genus.lu.se/levbarhet-i-skarningspunkten-mellan-religion-genus-och-sexualitet

För mer information: https://www.genus.lu.se/utbildning/forskarutbildning

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet för att antas till utbildning på forskarnivå i genusvetenskap är fullgjorda
kursfordringar om minst 30 högskolepoäng inom genusvetenskap på avancerad nivå, varav minst högskolepoäng utgörs av examensarbete på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper förvärvade inom eller utom landet.

Som innehavare enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80.

Ansökningsförfarande

Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska, och måste innehålla följande:

- Forskningsskiss på svenska över det tänkta området (max 5 sidor exklusive referenser).
- Personligt brev, CV/meritförteckning samt examensbevis.
- Kontaktinformation från två referenser.
- Uppsatser/övriga publikationer ev. övriga meriter med relevans för anställningen.

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas.

Bedömningsgrund

I bedömningen för just denna anställning kommer särskild vikt läggas vid:

- Förmåga att utföra forskning av hög kvalitet (kvaliteten på den sökandes MA-uppsats och andra skrivprover och deras relation till projektets forskningsfokus, metoder och övergripande syfte).
- Tidigare arbetat med antingen religion och genusstudier eller religiösa studier, genus och sexualitet.
- Kunskaper av två eller flera traditioner inom muslimsk, judisk, samisk eller katolsk tro.
- Muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska är ett krav för denna anställning.

Övriga meriter:

Erfarenhet av minst ett av följande:
- Religositet och sekularitet
- Heteronormativitet, hbtq+negativitet och minoritetsstress
- Rättvisebaserad aktivism

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2022-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/4240
Kontakt
  • Anna Melin, frågor ang. rekryteringsprocessen, +46 46 222 4148, anna.melin@sam.lu.se
  • Mia Liinason, frågor ang. tjänsten, mia.liinason@genus.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-12-28
Sista ansökningsdag 2022-03-31

Tillbaka till lediga jobb