Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Forskare i synkrotronanalys av biogeologiska och mikrofluidiska prov med placering på Max IV-laboratoriet

Särskild ämnesbeskrivning
Naturliga system styrs starkt av deras småskaliga heterogenitet som påverkar mikroberna som i sin tur driver ämnescyklerna. Vi studerar hur dessa mikrohabitat påverkar mikrobiella funktioner såsom kolomsättning i jord. Projektet fokuserar på att utveckla och använda mikrofluidmodeller för synkrotronanalys av komplexa miljöprover och kommer att genomföras i nära samarbete med ekologer på biologiska institutionen (https://www.biology.lu.se/research/research-groups/microbial-ecology) och ingenjörer vid institutionen för biomedicinsk teknik (http://bme.lth.se/research-pages/nanobiotechnology-and-lab-on-a-chip/). Den tvärvetenskapliga miljön ger kandidaten stora möjligheter att lära sig nya färdigheter och metoder.

Vi söker en mycket motiverad forskare med erfarenhet av synkrotronanalys eller motsvarande, för ett tvärvetenskapligt projekt inom mikrobiell ekologi vid Institutionen för biologi med placering vid MAX IV-laboratoriet, båda vid Lunds universitet. Projektet fokuserar på att designa och genomföra synkrotronexperiment på komplexa miljörelevanta prover, särskilt jord- och mikrobiella metaboliter, med möjlighet att använda sig av mikrofluidiska system.

På MAX IV kommer du huvudsakligen att vara kopplad till strållinjen SoftiMAX och även NanoMAX, som båda är spektralavbildande strållinjer utformade för att dra full nytta av koherensen i MAX IV:s röntgenstråle. Mer information om strållinjerna finns på https://www.maxiv.lu.se/accelerators-beamlines/beamlines/.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår främst att bedriva forskning inom ramen av det mikrobiella ekologiprojektet och att bidra med att utveckla metoder, provhanteringar och/eller dataanalyser vid strållinjerna, beroende på erfarenhet och kandidatens intresse. Du kommer också att lära dig att stödja relevanta användargrupper vid strållinjerna som utför liknande experiment, och att bidra till allmänna uppgifter vid strållinjerna (underhåll / driftsättning). Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till undervisning och tre veckors högskolepedagogisk utbildning, om så önskas.

Behörighet
Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde.

Specifika krav:

 • Doktorscertifikat eller motsvarande inom ett relevant naturvetenskapligt område
 • Demonstrerad erfarenhet av synkrotronrelaterade tekniker, eller andra relevanta spektromikroskopitekniker som XPS, analytisk elektronmikroskopi eller spektro(mikro)skopitekniker som Raman- eller IR mikroskopi
 • Visad erfarenhet av dataanalys av bild- /spektromikroskopi- och/eller röntgendata med tex. Matlab och Origin, och dataanalys av komplexa miljöprov med tex MCR (multivariate curve resolution)
 • Erfarenhet av analys med någon av ovannämnda metoder av biologiska och miljörelaterade prov såsom jord eller sediment, lösta organiska ämnen eller akvatiska prov
 • Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska
 • Bra förmåga att kommunicera och samarbeta med strållinje-användare och forskningsgruppen

 Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Följande meriter är bedömningskriterier för anställningen:

 • Dokumenterad förmåga att utföra och slutföra högkvalitativ forskning
 • Erfarenhet inom STXM och XRF-avbildning är meriterande
 • Vilja att arbeta med flexibla arbetstider under datainsamling vid strållinjen
 • Vetenskapliga programmeringsfärdigheter, helst i Python eller C++, och erfarenhet av storskalig databearbetning
 • Hög intellektuell kapacitet och problemlösningsförmåga
 • Teknisk och analytisk förmåga, organisationsförmåga
 • Entusiasm, hängivenhet och förmåga att arbeta både självständigt och som del av en grupp

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till max 2 år och avser heltid.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Personligt brev
 • Resumé / CV, inklusive datum för offentligt doktorandförsvar eller motsvarande, avhandlingens titel, tidigare arbetslivserfarenhet, nuvarande position, akademiska meriter och specialkompetens
 • Fullständig lista över publikationer
 • Namn, relation till och kontaktinformation till två professionella referenser
 • Kopia av doktorsexamen
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse, varaktighet två år
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/678
Kontakt
 • Tina Olsson, personalsamordnare, +46462224853,tina.olsson@science.lu.se
 • Edith Hammer, bitr. universitetslektor, +46462224536,edith.hammer@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-03-04
Sista ansökningsdag 2022-03-18

Tillbaka till lediga jobb