Faculty of Medicine, Department of Experimental Medical Science

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Kort beskrivninga av verksamheten

Arbetet kommer att utgå från Molecular Biophysics Group inom Biomedicinskt centrum (BMC) vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, ledd av professor Trevor Forsyth. Huvudfokus för arbetet kommer att vara transtyretin amyloidos läs mer här.

Humant transtyretin (TTR) är ett protein som transporterar tyroxin och retinolbindande protein (RBP) i serum och cerebrospinalvätska. Vildtyps-TTR är i sig amyloidogent, men ett stort antal TTR-mutanter har identifierats med anmärkningsvärda vävnadsspecificiteter.

Projektet kommer att ha god tillgång till toppmoderna faciliteter inom de medicinska, naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna, samt att vara beläget i nära anslutning till de närliggande MAX-IV synkrotron- och ESS neutronstråleanläggningar i Lund.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Detta projekt syftar  till att fördjupa förståelsen på molekylär nivå av amyloidos och kommer att involvera detaljerade jämförande studier av amyloidmaterial som härrör från in vitro och ex vivo källor. Detta kommer genom att i stor utsträckning använda  röntgen- och neutrondiffraktion, kryo-EM och ett brett utbud av andra biofysiska tekniker, med användning av MAX-IV och ESS-anläggningarna i Sverige samt ESRF och ILL röntgen/neutronkällor i Grenoble, Frankrike. 

Vi söker en mycket motiverad postdoktor för att arbeta med de molekylära mekanismerna bakom (inom grundläggande) amyloidbildningen och de associerade sammansättningsprocesserna.

Som postdoktor i gruppen kommer du bland annat:

 • Uföra provberedning, datainsamling och analysarbete
 • Delta i regelbundna laboratorieuppgifter inom forskargruppen
 • Arbetet kan kräva resor till institut inklusive ILL i Frankrike och andra centra efter behov för projektet
 • Det kan också kräva deltagande i nationella och internationella konferenser enligt överenskommelse

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

 • Grund- och doktorsexamina i fysik, biologiska vetenskaper eller andra relevanta vetenskapsområden.
 • Grundläggande kunskap om proteinuttryck och rening
 • Grundläggande kunskaper om proteinkristallisation och kristallogenes
 • Grundläggande förståelse för diffraktion – röntgen/neutronkristallografi, småvinklar röntgen/neutronspridning (SAXS/SANS) och motsvarande databehandling/analys.
 • Förmåga att utveckla och bedriva forskning av god kvalitet
 • Förmåga att arbeta självständigt och som del av ett team

Meriterande för anställningen:

 • kvalifikationer inom fysikaliska/biologiska vetenskaper enligt ovan
 • förmåga att utföra grundläggande programmeringsuppgifter som förväntas för rutinmässig datahantering och tolkning.
 • förmåga att tydligt formulera vetenskapliga resultat och att utarbeta rapporter efter behov/efterfrågan.
 • Interpersonell kompetens som anstår en forskare som arbetar i en mycket interaktiv och samarbetsmiljö.

Övrigt:

Vi söker nu en postdoktor inom Molecular Biophysics. Anställningen är på heltid under 2 år. Önskat tillträdesdatum är 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse

Villkor
Du ska ha avlagt doktorsexamen (eller en utländsk examen som bedöms likvärdig med doktorsexamen) inom ett relevant område senast tre år före ansökningsperiodens slut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag i fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år enligt ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” och avser heltid. 

Bedömningsgrunder vid Lunds universitet

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt
 • Pedagogisk förmåga.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-02-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/3419
Kontakt
 • Trevor Forsyth, 046-2220000
 • Maria Palmkron, personalsamordnare, 046-2224076
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-10-25
Sista ansökningsdag 2022-12-31

Tillbaka till lediga jobb