Lunds universitet, Medicinska fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Anställning

Anställning tillsvidare som professor i logopedi med placering för närvarande vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund.

Ämnet logopedi

Avdelningen för Logopedi, Foniatri och Audiologi är en tvärvetenskaplig forskarmiljö med flera inriktningar och stark klinisk förankring. I Lund har ämnet logopedi breddats och fördjupats mot ett forskningsämne som omfattar både audiologi och logopedi med fokus på språk och kognition (Cognitive Language and Hearing Science). Genom denna inriktning har avdelningens olika områden utvecklats i nya riktningar. Forskningen karaktäriseras av mångfald teoretiskt och metodologiskt men har fokus på utveckling och hinder inom områdena kognititon, språk och kommunikation. En stark struktur och sammanhållning över områdesgränserna skiljer Lund från logopedisk och audiologisk forskning vid övriga lärosäten i Sverige och gör forskningen internationellt gångbar och konkurrenskraftig. Anställda vid avdelningen deltar i och ansvarar i huvudsak helt för utbildningsprogrammen ledande till audionomexamen och logopedexamen/magisterexamen i logopedi och har varit mycket framgångsrika i att skapa akademisk spets inom de två utbildningarna.

Arbetsuppgifter

Anställningen avser främst att stärka den strategiskt viktiga forskningen inom logopedi vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund.

Innehavaren av tjänsten förväntas etablera och utveckla sin egen forskningslinje och vara ett stöd för andra forskningslinjer inom området. Avsikten är att anställningen ska stärka klinisk och praktisk verksamhet såväl som utbildning på  grund-, avancerad och forskarnivå.

I arbetsuppgifterna ska främst ingå forsknings- och utvecklingsarbete. I arbetsuppgifterna ingår också undervisning och handledning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, administrativa uppgifter samt samverkan med det omgivande samhället. I arbetsuppgifterna kan ingå uppdrag som chef för Avdelningen för Logopedi Foniatri och Audiologi vid Institutionen för kliniska vetenskaper Lund och som programdirektör för något av avdelningens utbildningsprogram. Avdelningschefskapet kan innebära från prefekt delegerat ansvar för universitetsanställd personal, ekonomi, arbetsmiljö och brandskydd. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

I den händelse att innehavaren bedöms ha särskilda skäl för att inte ha genomgått mer än fem veckor högskolepedagogisk utbildning vid tillträdet av tjänsten, skall innehavaren genomföra sådan utbildning inom två år från tillträdet (se Allmän kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor vid Medicinska fakulteten).

Behörighet

Behörig att anställas som professor enligt Högskoleförordningen 4 kap 3 § är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Den sökande ska ha genomgått högskolepedagogisk utbildning om mer än fem veckor eller på annat sätt ha inhämtat motsvarande kunskaper för att vara behörig, om det inte föreligger särskilda skäl. 

För sökande krävs logopedexamen samt docentkompetens. Sökande ska kunna undervisa på svenska och kunna ge återkoppling på svenska språket såväl skriftligen som muntligen.

Bedömningsgrunder

Den sökande ska ha visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet av betydelse för ämnet. Vid bedömningen kommer särskild vikt att läggas vid vetenskaplig skicklighet samt internationella erfarenheter och samarbeten av relevans för uppdraget

Den sökande ska ha visat vetenskaplig skicklighet genom att hålla en hög nationell och internationell nivå som forskare. Vidare är förmåga att attrahera nationella och internationella anslag meriterande. Erfarenhet av translationell verksamhet där experimentella fynd omsätts i klinisk verksamhet är meriterande liksom erfarenhet av samverkan i nationella och internationella samarbeten avseende forskning, undervisning och kliniskt arbete.

Pedagogisk skicklighet ska ha visats såväl inom undervisning som handledning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. Vikt kommer att fästas vid visad förmåga att handleda och skapa goda relationer till såväl doktorander som studenter, liksom vid administrativ skicklighet.

Sökanden skall uppvisa förmåga till ledarskap, vilket visas genom dokumenterad administrativ skicklighet såsom personalansvar inom klinisk verksamhet och forskning inkluderande förmåga att organisera, utveckla och leda forskningsmiljöer och andra både akademiska och kliniska miljöer, fakultets- och institutionsuppdrag eller uppdrag inom hälso- och sjukvårdsorganisation. Den sökande ska även visa förmåga att interagera med det omgivande samhället samt ha god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

Vid anställning av lärare gäller, utöver vad som följer av Högskoleförordningen, Lunds universitets anställningsordning samt Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor. I Medicinska fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor anges närmare vilken typ av dokumentation som kan användas för att styrka sökandes kompetens vad avser vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, akademiskt ledarskap, samverkan samt tillämpning: https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Övrig information

Upplysningar lämnas av dekan Kristina Åkesson, tel. +46 46 222 80 84, kristina.akesson@med.lu.se och prefekt Mikael Bodelsson, tel. +46 46 17 19 42, mikael.bodelsson@med.lu.se.

Upplysningar om ansökningsförfarande lämnas av rekryteringshandläggare Robert Norrman, tel. +46 46 222 44 10, robert.norrman@med.lu.se.

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden.

Ansökningsförfarande

Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2023-09-08. Ansökan redovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se https://www.medicin.lu.se/medicinska-fakulteten-vid-lunds-universitet/jobba-hos-oss/instruktioner-sokande-till-lararanstallningar under rubrik Meritsammanställning och CV).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/244
Kontakt
  • Dekan Kristina Åkesson, +46462228084
  • Prefekt Mikael Bodelsson, +4646171942
  • Rekryteringshandläggare Robert Norrman, +46462224410
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-05-15
Sista ansökningsdag 2023-09-08

Tillbaka till lediga jobb