Medicinska fakulteten, Institutionen för kliniska vetenskaper Lund

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen för cell- och molekylär mekanobiologi (LCMM) i IKVL leds av docent Vinay Swaminathan. Forskargruppens primära fokus är användning av tvärvetenskapliga och mikroskopibaserade metoder för cellulär mekanotransduktion och cellmigration. Vi finns på BMC D14 och består för närvarande av fyra doktorander och en forskare. Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, Jobba hos oss

Arbetsuppgifter

Som postdoktor i forskargruppen kommer du att bedriva forskning för att utveckla en tumörmikromiljö (TME) på ett chipmodellsystem som använder ett nytt biopolymersystem. Dessutom kommer postdoktorn att använda detta system för att studera rollen av det föränderliga mekaniska landskapet i tumörprogression med hjälp av kvantitativ mikroskopi och singelcellstekniker.

Postdoktorn kommer att ha följande arbetsuppgifter i laboratoriet:
1. Utveckla ett nytt 3D TME-system (tumörmikromiljö) med användning av ett alginatbaserat system och undersöka vilken roll en förändrad extracellulär matrismiljö spelar för sjukdomsprogression.

2. Arbeta med andra medlemmar i labbet för att utveckla nya material och ingenjörsbaserade metoder för att modulera ECM-miljön, samla in mikroskopidata och analysera data.

3. Delta i labbmöten, husseminarier samt presentera data vid dessa möten och vid seminarier. Dessutom krävs det att postdoktorn deltar och bidrar i andra projekt i laboratoriet samt bidra till laboratoriets allmänna funktion.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

 • doktorsexamen inom området biomaterial, materialvetenskap eller biomedicinsk teknik
 • god vetenskaplig publiceringsvana
 • erfarenhet av att använda polymerkemi och högupplöst konfokalmikroskopi.
 • erfarenhet av cellkultur av epitelcellinjer inklusive de från bröstkörteln
 • grundläggande kunskaper i cellmekanotransduktion.
 • erfarenhet av att utveckla biomaterialbaserat odlingssystem
 • goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska
 • god förmåga att arbeta självständigt
 • god samarbetsförmåga
 • god initiativförmåga
 • god pedagogisk förmåga

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
 • pedagogisk förmåga

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) daterat 2021-11-19. Tillträdesdatum är den 1 april 2023 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.) Du ska även bifoga en projektplan för ett tänkt forskningsprogram med ansökan.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/696
Kontakt
 • Vinay Swaminathan, forskargruppschef , 046-2220723
 • Emmy Heidenblad, personalsamordnare, 046-2228347
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-03
Sista ansökningsdag 2023-03-24

Tillbaka till lediga jobb