Lunds universitet, Rättssociologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning i ämnet rättssociologi generellt på alla nivåer. En stor del av undervisningen på grundnivå är förlagd på kandidatprogramet i kriminologi som ges i samarbete med Sociologiska institutionen. Undervisningen sker på svenska och på engelska. Vidare ingår undervisning, kursansvar och handledning av studenter. I tjänsten ingår även forskning enligt avtal, detsamma gäller administration och tid för kompetensutveckling. Andra viktiga uppgifter är att ansöka om större externa forskningsprojekt, samt att vidareutveckla nätverk, nationellt och internationellt.

Arbetsuppgifterna som ingår i tjänsten kräver att den sökande har erfarenhet av undervisning i rättssociologi, samt erfarenhet av att handleda studenter på kandidat- och mastersnivå i rättssociologi. Sökande ska uppvisa dokumenterad förmåga att utveckla det Rättssociologiska forskningsfältet och driva forskningsfronten framåt. Den sökande ska ha dokumenterad skicklighet att erhålla större externa forskningsanslag.  Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser med publicering i internationellt framstående tidskrifter och förlag i enlighet med rådande forskningstraditioner, med progression under de senaste fem åren. Tjänstens karaktär kräver vidare att sökande ska ha god administrativ kompetens, god förmåga till kommunikation, samarbete och ledning samt dokumenterad skicklighet i att samverka med aktörer utanför akademin, samt i att aktivt arbeta med och driva internationella samarbeten och nätverk.

Behörighet

Behörighet för anställning som lektor finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen samt i föreskrifter för anställning av lärare vid Lunds universitet (https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/2022-10/lunds-universtets-anstallningsordning.pdf).

Behörighetskrav är avlagd doktorsexamen i rättssociologi eller motsvarande, dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt dokumenterad samarbetsförmåga. Den sökande ska vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att väl fullgöra arbetsuppgifterna.

Den vetenskapliga produktionen ska vara aktuell, med särskild betoning på vetenskaplig progression under de senaste 5 åren.

För anställning som universitetslektor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt, om det inte föreligger särskilda skäl.

Undervisning och forskning sker på svenska och engelska. Personer som sedan tidigare inte behärskar ett skandinaviskt språk förväntas, inom de två första anställningsåren, tillägna sig kunskaper i svenska på den nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom utbildning och administration. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4 § högskoleförordningen. Vid prövningen kommer följande grunder att beaktas.

 • God internationell nivå som forskare med särskilt fokus på förmåga att erhålla externa forskningsanslag;
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder, men även kommunikation med studenter;
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet;
 • förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet;
 • mycket god samarbetsförmåga.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten kommer att ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Även administrativ förmåga som kommit till uttryck i dokumenterad utbildning och erfarenhet av ledning, planering, pedagogisk utveckling och pedagogiskt ansvar, samt skicklighet att samverka med det omgivande samhället vägs in vid bedömningen.

Anvisningar för ansökan

Ansökan görs elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal Varbi på engelska.

Instruktioner kring ansökans utformning finns här: https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve1.pdf.

Mer om oss

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/717
Kontakt
 • Isabel Schoultz, frågor ang. tjänsten, isabel.schoultz@soclaw.lu.se
 • Anna Sonander, frågor ang. tjänst, anna.sonander@soclaw.lu.se
 • Anna Melin, frågor ang. rekryteringsprocessen, anna.melin@sam.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-07
Sista ansökningsdag 2023-05-07

Tillbaka till lediga jobb