Lund University, Faculty of Engineering, LTH,Department of Automatic Control

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Reglerteknik är ett spännande och brett ämne, som omfattar både djup matematik och handfast ingenjörskonst. Genom historien har den varit central inom många områden, från tidig utveckling av telekommunikation till rymdkapplöpningen. Nu drivs teknologin mot ännu större system och reglerteknik är mer relevant än någonsin.

Beskrivning av arbetsplatsen

Institutionen för reglerteknik har en stimulerande och internationell miljö bestående av doktorander, postdoktorer och lärare från många delar av världen. Här sker forskning och undervisning i ett öppet och progressivt klimat med utmaningar och samarbeten både inom akademin och med industripartners, både nationellt och internationellt. En doktorsexamen ger dig en perfekt grund för en spännande karriär inom universitetsvärlden eller i näringslivet. Lunds universitet och Institutionen för reglerteknik välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Vi söker just nu doktorander. Exempel på två projekt:

Ett projekt leds av Martina Maggio och handlar om design av reglersystem som är robusta mot externa störningar, modellförenklingar och modelleringsfel. Denna robusthet hanterar också system som har beräkningsproblem. Vanligtvis är analysen för dessa system deterministisk medan felmodellerna är stokastiska. Projektet syftar till att föra in den stokastiska analysen i hanteringen av fel och störningar, särskilt med avseende på komplexa styrsystem.

Ett annat projekt leds av Anders Rantzer och handlar om reglering av storskaliga system. Detta projekt motiveras ett snabbt växande antal tillämpningar med digital styrning av dynamiska system i nätverk. Detta inkluderar nätverk för energi, kommunikation och transporter, men också industriell produktion, logistik och hälsovård. Projektet fokuserar på teori och metodik som stödjer skalbarhet och adaptivitet i design och drift av sådana system. 

Beroende på finansieringsmöjligheter kan även andra projekt bli tillgängliga inom en snar framtid.

Arbetsuppgifter

Doktorandanställningen består av tre huvuddelar:

 • forskningsprojekt, inklusive resor till konferenser, seminarier etc., och
 • forskarutbildningskurser, både nationella och internationella kurser (90hp), samt
 • undervisning (max 20%), inklusive labbhandledning, tentamensansvar och utvecklingsarbete. Denna del omfattar också institutionstjänstgöring, t.ex. arbete med mångfald och likabehandling, anordnande av arrangemang på institutionen m.m.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Reglerteknik uppfyller den som har:

 • kunskaper motsvarande ”FRT010 Reglerteknik, allmän kurs”, samt fördjupning på magisternivå med relevans för ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen eller motsvarande kompetens.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • God språklig analytisk förmåga.
 • Nyfikenhet på forskning och undervisning i allmänhet, och motivation för det specifika forskningsprojektet.
 • Kreativitet med god förmåga till samarbete och nätverkande.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Vid bedömningen beaktas betyg, intyg och referenser, men även exempelvis examensarbete och näringslivserfarenhet, samt de sökandes kompetens inom aktuella forskningsprojekt. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Lägsta ingångslön är 33000 kr per månad i 2022 års löneläge. Vi avser anställa 2-4 doktorander.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/850
Kontakt
 • Anders Rantzer, anders.rantzer@control.lth.se, +46462228778
 • Martina Maggio, martina.maggio@control.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-04-13
Sista ansökningsdag 2023-05-11

Tillbaka till lediga jobb