Lunds universitet, LTH, Kemiska institutionen (LTH)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Denna tjänst kommer att ingå i gruppen för Ljudaktiverade Energimaterial (LAEM) vid centrum för analys och syntes (CAS), kemiska institutionen. Vår enhet har en starkt internationell sammansättning och strävar efter en jämn könsbalans. Forskningen vid CAS fokuserar på syntes av både oorganiska och organiska ämnen, utveckling av avancerade analys- och karaktäriseringsmetoder, och tillämpningar inom områden som solceller, energilagring och katalys.

Särskild ämnesbeskrivning

Fokus för forskningen kommer att ligga på syntes och förståelse av nya blyfria halogenidperovskitmaterial, både i form av tunna filmer och nanokristaller för deras tillämpningar inom exempelvis solceller och fotokatalys. Metallhalogenidperovskiter är en av de mest lovande kandidaten för ett brett spektrum av potentiella användningar i solenergiapplikationer.. För att kunna möta utmaningarna inom miljövänlig och hållbar produktion av material för dessa applikationer, måste nya blyfria halogenidperovskiter utforskas. Av denna anledning strävar vi efter att utveckla syntesen och fördjupa förståelsen för blyfria halogenidperovskiter, med potential för tillverkning av effektiva och stabila enheter.

 Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.

Läs mer: https://wise-materials.org

 Unga forskare som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola <https://wise-materials.org/research/graduate-school/>, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Du kommer att ha ansvar för att planera, utforma och utföra experiment självständigt, vilket även inkluderar utvecklandet av projektidéer. Handledning av examensprojekt och forskarstuderande kan också komma att ingå som arbetsuppgift.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Doktorsexamen inom teknik, kemi, materialvetenskap, eller närliggande ämne.
 • Väl insatt i arbete i handskbox eller kolloidal syntes av halvledarnanokristaller.
 • Avancerad teoretisk kunskap om antingen tunnfilmsbildning eller nukleering av nanokristaller och tillväxt.
 • God problemlösningsförmåga och språklig analysförmåga. Du är strukturerad, målinriktad och har god självkännedom.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • syntes av högpresterande halogenidperovskitsolceller
 • erfarenhet av användning av halvledarnanokristaller i fotokatalytiska tillämpningar, t.ex. fotokatalytisk och/eller fotoelektrokemisk vattenklyvning
 • fotofysisk karakterisering med användning av transient absorptionsspektroskopi
 • karakterisering av de elektrokemiska egenskaperna hos halvledare.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. 

Övrigt

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet (inkl. kopia av doktorsexamen). Läs mer här: Att söka en läraranställning vid LTH

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2697
Kontakt
 • Maning Liu, maning.liu@chem.lu.se, 046-2228103
 • Kimberly Dick Thelander, Kimberly.dick_thelander@chem.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-11
Sista ansökningsdag 2023-10-23

Tillbaka till lediga jobb